ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. ...மேலும் வாசிக்க

While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. What to say about Sivaji & TMS combination! Just out of the world experience!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. ...மேலும் வாசிக்க

While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. What to say about Sivaji & TMS combination! Just out of the world experience!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
செல்வராஜன், நீங்கள் சொல்வது சரியே… நானும் அவ்வப்போது ஆன்மிக விஷயங்கள் குறித்தும் எழுத முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன் ...மேலும் வாசிக்க


செல்வராஜன்,

நீங்கள் சொல்வது சரியே…
நானும் அவ்வப்போது ஆன்மிக விஷயங்கள் குறித்தும்
எழுத முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.

-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
செல்வராஜன், நீங்கள் சொல்வது சரியே… நானும் அவ்வப்போது ஆன்மிக விஷயங்கள் குறித்தும் எழுத முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன் ...மேலும் வாசிக்க


செல்வராஜன்,

நீங்கள் சொல்வது சரியே…
நானும் அவ்வப்போது ஆன்மிக விஷயங்கள் குறித்தும்
எழுத முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.

-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா …! கண்ணை மூடி காது திறந்து ரசிக்க மொழி தேவையில்லை … ! இரண்டுமே அற்புதம் … ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா …! கண்ணை மூடி காது திறந்து ரசிக்க மொழி தேவையில்லை … ! இரண்டுமே அற்புதம் … ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் அவர்கள் பாடியதை காணாத நமக்கு நடிகர் திலகம் உயிர்ப்பூட்டியது அரங்கன் அருளே …! நாட்டிய போராளி , ராஜசுலோச்சனா இருவரின் தலையசைப்பும் .. ஒன்றிக்கலந்த வெளிப்பாடும் அபாரம் … !!! வாரம் ஒருமுறை இடுகையின் இறுதியில் சிறு ஆன்மீக குறிப்பு அளித்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அல்லவா …?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா …! கண்ணை மூடி காது திறந்து ரசிக்க மொழி தேவையில்லை … ! இரண்டுமே அற்புதம் … ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா …! கண்ணை மூடி காது திறந்து ரசிக்க மொழி தேவையில்லை … ! இரண்டுமே அற்புதம் … ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் அவர்கள் பாடியதை காணாத நமக்கு நடிகர் திலகம் உயிர்ப்பூட்டியது அரங்கன் அருளே …! நாட்டிய போராளி , ராஜசுலோச்சனா இருவரின் தலையசைப்பும் .. ஒன்றிக்கலந்த வெளிப்பாடும் அபாரம் … !!! வாரம் ஒருமுறை இடுகையின் இறுதியில் சிறு ஆன்மீக குறிப்பு அளித்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அல்லவா …?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க