ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
சூப்பர் .. ! குழந்தையாய் இருந்து விட்டால் இல்லை ஒரு தொல்லையடா …என்றும் அவ்வப்போது நினைக்க தோன்றுகிறது ..! தொடர்ந்து காணொளிகளை தளத்தில் கண்டு ...மேலும் வாசிக்க

சூப்பர் .. ! குழந்தையாய் இருந்து விட்டால் இல்லை ஒரு தொல்லையடா …என்றும் அவ்வப்போது நினைக்க தோன்றுகிறது ..! தொடர்ந்து காணொளிகளை தளத்தில் கண்டு வந்ததில் ஏதோ ஒன்று விடுபாட்டுப் போன நினைவு வந்த போது — ஒரு பழைய இடுகை நினைவுக்கு வந்தது , அது எக்காலத்திற்கும் பொருந்துவது போல தோன்றியதால் :–

// 2011-ல் – கலைஞரின் குடும்ப ஆட்சி பற்றி வெளிவந்த ஆ.வி. கட்டுரை இப்போது எந்த அளவிற்கு பொருந்தும்…?
Posted on மே 8, 2016 // by vimarisanam – காவிரிமைந்தன்ஹட்டப்ஸ்

:// vimarisanam.wordpress.com/2016/05/08/2011-%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA-%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A/ … கலைஞர் இல்லையென்றாலும் … ஆ . வி . கட்டுரை போக தங்களின் பதிவு ஏதோ சில விஷயங்கள் பொருந்துவதாக தோன்றுகிறது மீண்டும் படிக்கும் போது ….!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சூப்பர் .. ! குழந்தையாய் இருந்து விட்டால் இல்லை ஒரு தொல்லையடா …என்றும் அவ்வப்போது நினைக்க தோன்றுகிறது ..! தொடர்ந்து காணொளிகளை தளத்தில் கண்டு ...மேலும் வாசிக்க

சூப்பர் .. ! குழந்தையாய் இருந்து விட்டால் இல்லை ஒரு தொல்லையடா …என்றும் அவ்வப்போது நினைக்க தோன்றுகிறது ..! தொடர்ந்து காணொளிகளை தளத்தில் கண்டு வந்ததில் ஏதோ ஒன்று விடுபாட்டுப் போன நினைவு வந்த போது — ஒரு பழைய இடுகை நினைவுக்கு வந்தது , அது எக்காலத்திற்கும் பொருந்துவது போல தோன்றியதால் :–

// 2011-ல் – கலைஞரின் குடும்ப ஆட்சி பற்றி வெளிவந்த ஆ.வி. கட்டுரை இப்போது எந்த அளவிற்கு பொருந்தும்…?
Posted on மே 8, 2016 // by vimarisanam – காவிரிமைந்தன்ஹட்டப்ஸ்

:// vimarisanam.wordpress.com/2016/05/08/2011-%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA-%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A/ … கலைஞர் இல்லையென்றாலும் … ஆ . வி . கட்டுரை போக தங்களின் பதிவு ஏதோ சில விஷயங்கள் பொருந்துவதாக தோன்றுகிறது மீண்டும் படிக்கும் போது ….!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பல விஷயங்களில் குழந்தைகள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் தான் மேலும் வாசிக்க

பல விஷயங்களில் குழந்தைகள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் தான்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பல விஷயங்களில் குழந்தைகள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் தான் மேலும் வாசிக்க

பல விஷயங்களில் குழந்தைகள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் தான்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க