ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
அப்படி தப்பி தவறி வழங்கப்பட்டால்… யாராவது அதை ஊழல் கீழல் என்று சொன்னீர்கள்….நல்லா இருக்காது. நாங்கள் ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை வழங்கி கொண்டு ...மேலும் வாசிக்க

அப்படி தப்பி தவறி வழங்கப்பட்டால்… யாராவது அதை ஊழல் கீழல் என்று சொன்னீர்கள்….நல்லா இருக்காது.

நாங்கள் ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை வழங்கி கொண்டு இருக்கும் போது இது எப்படி ஊழலில் சேரும்….!?

கபர்தார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்படி தப்பி தவறி வழங்கப்பட்டால்… யாராவது அதை ஊழல் கீழல் என்று சொன்னீர்கள்….நல்லா இருக்காது. நாங்கள் ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை வழங்கி கொண்டு ...மேலும் வாசிக்க

அப்படி தப்பி தவறி வழங்கப்பட்டால்… யாராவது அதை ஊழல் கீழல் என்று சொன்னீர்கள்….நல்லா இருக்காது.

நாங்கள் ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை வழங்கி கொண்டு இருக்கும் போது இது எப்படி ஊழலில் சேரும்….!?

கபர்தார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நான் ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு உள்ளேன். இப்போது தான் மனதளவில் நினைத்து இருக்கிறேன். எனக்கும் இந்த ...மேலும் வாசிக்க

நான் ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு உள்ளேன்.

இப்போது தான் மனதளவில் நினைத்து இருக்கிறேன்.

எனக்கும் இந்த நினைப்பே சிறந்த திட்டம் தான் என்று ‘சிறந்த நினைப்பு’ என்ற பட்டமும் 1000 கோடி உதவியும் கிடைக்குமா….!?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நான் ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு உள்ளேன். இப்போது தான் மனதளவில் நினைத்து இருக்கிறேன். எனக்கும் இந்த ...மேலும் வாசிக்க

நான் ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு உள்ளேன்.

இப்போது தான் மனதளவில் நினைத்து இருக்கிறேன்.

எனக்கும் இந்த நினைப்பே சிறந்த திட்டம் தான் என்று ‘சிறந்த நினைப்பு’ என்ற பட்டமும் 1000 கோடி உதவியும் கிடைக்குமா….!?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பல செய்திகள் படிக்கும்போதே சங்கடப்படுத்துகின்றன. இத்தனைக்கும் பாகவதர் யாருக்கும் எந்தவித கெடுதலையும் செய்ததாகத் தெரியவில்லை. தன் கம்பீரக் குரலாலும், தோற்றத்தாலும் தமிழக மக்களின் மனதை ...மேலும் வாசிக்க

பல செய்திகள் படிக்கும்போதே சங்கடப்படுத்துகின்றன.
இத்தனைக்கும் பாகவதர் யாருக்கும் எந்தவித கெடுதலையும்
செய்ததாகத் தெரியவில்லை. தன் கம்பீரக் குரலாலும்,
தோற்றத்தாலும் தமிழக மக்களின் மனதை ஆட்கொண்ட ஒரு
இசைச் சக்கரவர்த்தி, இறுதியில் இவ்வளவு வேதனைக்கு
உள்ளாகி இருக்கிறாரே.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பல செய்திகள் படிக்கும்போதே சங்கடப்படுத்துகின்றன. இத்தனைக்கும் பாகவதர் யாருக்கும் எந்தவித கெடுதலையும் செய்ததாகத் தெரியவில்லை. தன் கம்பீரக் குரலாலும், தோற்றத்தாலும் தமிழக மக்களின் மனதை ...மேலும் வாசிக்க

பல செய்திகள் படிக்கும்போதே சங்கடப்படுத்துகின்றன.
இத்தனைக்கும் பாகவதர் யாருக்கும் எந்தவித கெடுதலையும்
செய்ததாகத் தெரியவில்லை. தன் கம்பீரக் குரலாலும்,
தோற்றத்தாலும் தமிழக மக்களின் மனதை ஆட்கொண்ட ஒரு
இசைச் சக்கரவர்த்தி, இறுதியில் இவ்வளவு வேதனைக்கு
உள்ளாகி இருக்கிறாரே.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க