ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
///அது இரண்டும் மட்டுமே போதும்…. பாஜகவை தனிப்பட்ட மெஜாரிடியுடன் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியில் அமர்த்தி விடும்./// என்னா நக்கல்….! ///மோடிஜி, சு.சுவாமியின் ஆலோசனைபடியே ...மேலும் வாசிக்க

///அது இரண்டும் மட்டுமே போதும்…. பாஜகவை தனிப்பட்ட
மெஜாரிடியுடன் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியில் அமர்த்தி விடும்.///

என்னா நக்கல்….!

///மோடிஜி, சு.சுவாமியின் ஆலோசனைபடியே செயல்பட வேண்டுமென்று இறைவனை வேண்டுவோமாக..


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
///அது இரண்டும் மட்டுமே போதும்…. பாஜகவை தனிப்பட்ட மெஜாரிடியுடன் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியில் அமர்த்தி விடும்./// என்னா நக்கல்….! ///மோடிஜி, சு.சுவாமியின் ஆலோசனைபடியே ...மேலும் வாசிக்க

///அது இரண்டும் மட்டுமே போதும்…. பாஜகவை தனிப்பட்ட
மெஜாரிடியுடன் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியில் அமர்த்தி விடும்.///

என்னா நக்கல்….!

///மோடிஜி, சு.சுவாமியின் ஆலோசனைபடியே செயல்பட வேண்டுமென்று இறைவனை வேண்டுவோமாக..


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க