ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
கே.எம்.சார், நான் கூட இந்த நாடகத்தை பார்த்தேன். எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இவ்வளவு சிம்பிளாக ரமணரின் தத்துவத்தை சொல்ல முடியும் என்று.மேலும் வாசிக்க

கே.எம்.சார்,

நான் கூட இந்த நாடகத்தை பார்த்தேன்.
எதிர்பார்க்கவே இல்லை.
இவ்வளவு சிம்பிளாக ரமணரின் தத்துவத்தை சொல்ல முடியும் என்று.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கே.எம்.சார், நான் கூட இந்த நாடகத்தை பார்த்தேன். எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இவ்வளவு சிம்பிளாக ரமணரின் தத்துவத்தை சொல்ல முடியும் என்று.மேலும் வாசிக்க

கே.எம்.சார்,

நான் கூட இந்த நாடகத்தை பார்த்தேன்.
எதிர்பார்க்கவே இல்லை.
இவ்வளவு சிம்பிளாக ரமணரின் தத்துவத்தை சொல்ல முடியும் என்று.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க