ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
கூச்சல் குறித்த உங்கள் பதிவு வரும் என எதிர்பார்த்தேன் வராதது ஏமாற்றம் அளித்தது. இன்றைய பதிவுவின் முதல் வரி அதை போக்கியது. கூச்சலில் ஒரு பதற்றம் ...மேலும் வாசிக்க

கூச்சல் குறித்த உங்கள் பதிவு வரும் என எதிர்பார்த்தேன் வராதது ஏமாற்றம் அளித்தது. இன்றைய பதிவுவின் முதல் வரி அதை போக்கியது. கூச்சலில் ஒரு பதற்றம் தெரிந்தது, சம்பந்தம் இல்லாத வெற்று கூச்சல், ஒரு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறோம், பேசுகிறோம் என்பது போல அல்லாமல் கட்சி/தேர்தல் கூட்டம் போல. 2019 தேர்தல் பயம் இப்போதே முகத்தில் தெரிகிறது. கடந்த வாரம் சென்னை வந்திருந்தேன். வருவதற்கு முன்னர் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் அது குறித்து உங்கள் அனுமதி பெறவும் எண்ணியிருந்தேன், சில காரணங்களால் முடியாமல் போனது. அடுத்த முறை இதற்கான முயற்சியுடன் வர வேண்டும்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கூச்சல் குறித்த உங்கள் பதிவு வரும் என எதிர்பார்த்தேன் வராதது ஏமாற்றம் அளித்தது. இன்றைய பதிவுவின் முதல் வரி அதை போக்கியது. கூச்சலில் ஒரு பதற்றம் ...மேலும் வாசிக்க

கூச்சல் குறித்த உங்கள் பதிவு வரும் என எதிர்பார்த்தேன் வராதது ஏமாற்றம் அளித்தது. இன்றைய பதிவுவின் முதல் வரி அதை போக்கியது. கூச்சலில் ஒரு பதற்றம் தெரிந்தது, சம்பந்தம் இல்லாத வெற்று கூச்சல், ஒரு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறோம், பேசுகிறோம் என்பது போல அல்லாமல் கட்சி/தேர்தல் கூட்டம் போல. 2019 தேர்தல் பயம் இப்போதே முகத்தில் தெரிகிறது. கடந்த வாரம் சென்னை வந்திருந்தேன். வருவதற்கு முன்னர் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் அது குறித்து உங்கள் அனுமதி பெறவும் எண்ணியிருந்தேன், சில காரணங்களால் முடியாமல் போனது. அடுத்த முறை இதற்கான முயற்சியுடன் வர வேண்டும்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க