ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
      இடுகை : -       
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
It happened for me also. But it was different one. You can find it in my blog. http://dhans4all.blogspot.com/2008/06/blog-post_8535.html ...மேலும் வாசிக்க

It happened for me also. But it was different one. You can find it in my blog.
http://dhans4all.blogspot.com/2008/06/blog-post_8535.html
if it is BSNL service then you might be in real good danger…


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க