ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
      இடுகை : -       
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நம்ம உறவுகள் சுமார் 1000 ஓட்டு இருக்கும் இந்த வாட்டி மாம்பழத்துக்கு அல்லது பரிசு பெட்டிக்கு போடுவதாக கூடி தீர்மானித்து இருக்கின்றோம் ...மேலும் வாசிக்க

நம்ம உறவுகள் சுமார் 1000 ஓட்டு இருக்கும்
இந்த வாட்டி மாம்பழத்துக்கு அல்லது பரிசு பெட்டிக்கு போடுவதாக கூடி தீர்மானித்து இருக்கின்றோம்

கடைசி நேரத்தில் இரண்டு பேரில் யார் என்பதை தீர்மானிப்போம்

LikeLike


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நம்ம உறவுகள் சுமார் 1000 ஓட்டு இருக்கும் இந்த வாட்டி மாம்பழத்துக்கு அல்லது பரிசு பெட்டிக்கு போடுவதாக கூடி தீர்மானித்து இருக்கின்றோம் ...மேலும் வாசிக்க

நம்ம உறவுகள் சுமார் 1000 ஓட்டு இருக்கும்
இந்த வாட்டி மாம்பழத்துக்கு அல்லது பரிசு பெட்டிக்கு போடுவதாக கூடி தீர்மானித்து இருக்கின்றோம்

கடைசி நேரத்தில் இரண்டு பேரில் யார் என்பதை தீர்மானிப்போம்

LikeLike


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க