ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நல்வரவு! அனைத்து விடைகளும் சரி. வாழ்த்துகள்.மேலும் வாசிக்க

நல்வரவு! அனைத்து விடைகளும் சரி. வாழ்த்துகள்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மேலிருந்து கீழ் : 1 – தொகை நூல், 2 – வாலறுந்த பட்டம், 4 – தாரகை, 5 – ...மேலும் வாசிக்க

மேலிருந்து கீழ் : 1 – தொகை நூல், 2 – வாலறுந்த பட்டம், 4 – தாரகை, 5 – தொகுதி உடன்பாடு, 6 – மறுக வை, 8 – நூலகம், 11 – தளபதி, 13 – சிறுவாணி, 14 – நிறை. இடமிருந்து வலம் : 1 – தொடுவான், 3 – மைதா, 7-நூற்றுக்கு நூறு, 9- திலகம், 10-உகவை, 11 – தம்பட்டம், 12-மாசி, 15-பாசறை, 16-திரும்பிடு, 17-ஆணி.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க