ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
      இடுகை : -       
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Fri, 6 ...மேலும் வாசிக்க

Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Fri, 6 Jul 2018 at 21:25, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “மிகுந்த பதற்றத்துடன் என் மருத்துவ மனைக்கு
> வந்திருந்தாள். முதல் பார்வையிலேயே அவளது வலது கண் சிவந்திருந்ததை அவதானிக்க
> முடிந்தது. வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது கண்களைக் கூசிக் கொண்டே வந்தாள்.
> கருவிழியில் ஏதாவது பிரச்சினையாக இருக்கும் என ஊகித்து கொண்டேன். ”
>


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Fri, 6 ...மேலும் வாசிக்க

Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Fri, 6 Jul 2018 at 21:25, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “மிகுந்த பதற்றத்துடன் என் மருத்துவ மனைக்கு
> வந்திருந்தாள். முதல் பார்வையிலேயே அவளது வலது கண் சிவந்திருந்ததை அவதானிக்க
> முடிந்தது. வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது கண்களைக் கூசிக் கொண்டே வந்தாள்.
> கருவிழியில் ஏதாவது பிரச்சினையாக இருக்கும் என ஊகித்து கொண்டேன். ”
>


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

Super glue உதவும் பொருள் ஆபத்தாகலாம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க