ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
மோட்டார்கள் பறிமுதல் - அதனால் இனி நான் தண்ணி அடிக்க போவதில்லை!மேலும் வாசிக்க
மோட்டார்கள் பறிமுதல் - அதனால்
இனி நான்
தண்ணி அடிக்க போவதில்லை!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மோட்டார் கொஞ்சம்தான்.மேலும் வாசிக்க
மோட்டார் கொஞ்சம்தான்.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விரைவில் தண்ணீருக்காக அடித்துக் கொள்வதற்கு வேண்டுமானால் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் நண்பரேமேலும் வாசிக்க
விரைவில்
தண்ணீருக்காக அடித்துக் கொள்வதற்கு வேண்டுமானால் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்லதொரு முடிவு ஜி...மேலும் வாசிக்க
நல்லதொரு முடிவு ஜி...

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
குடி நீருக்கு இந்த நிலைமை வருத்தமானது.மேலும் வாசிக்க
குடி நீருக்கு இந்த நிலைமை வருத்தமானது.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அதெப்படி முடியும் ?உங்க தேவைக்கு மட்டுமாவது அடிச்சுக்க தானே வேணும் :)மேலும் வாசிக்க
அதெப்படி முடியும் ?உங்க தேவைக்கு மட்டுமாவது அடிச்சுக்க தானே வேணும் :)

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க