ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நன்றி நண்பரேமேலும் வாசிக்க
நன்றி நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இரசித்தேன்!மேலும் வாசிக்க
இரசித்தேன்!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருக நண்பரே நன்றிமேலும் வாசிக்க
வருக நண்பரே நன்றி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காலங்களில் வசந்த த்தை நினைவுபடுத்தி விட்டீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சிமேலும் வாசிக்க
காலங்களில் வசந்த த்தை நினைவுபடுத்தி விட்டீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நன்றி ஐயா.மேலும் வாசிக்க
நன்றி ஐயா.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இரத்தேன்!மேலும் வாசிக்க
இரத்தேன்!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருக சகோ மிக்க நன்றிமேலும் வாசிக்க
வருக சகோ மிக்க நன்றி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரசித்தேன் சகோதரா டி ஆர் போல.. அசத்துங்கள். தமிழ் மணம் - 6 https://kovaikkavi.wordpress.com/மேலும் வாசிக்க
ரசித்தேன் சகோதரா டி ஆர் போல..
அசத்துங்கள்.
தமிழ் மணம் - 6
https://kovaikkavi.wordpress.com/

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருக நண்பரே கருத்துரைக்கு நன்றிமேலும் வாசிக்க
வருக நண்பரே கருத்துரைக்கு நன்றி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை என்ற பாடலை இந்த மாதிரி ஆக்கி "உனது ஊர் எமனேஸ்வரம்" ...மேலும் வாசிக்க
காலங்களில் அவள் வசந்தம்
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்
மாதங்களில் அவள் மார்கழி
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை
என்ற பாடலை
இந்த மாதிரி ஆக்கி
"உனது ஊர் எமனேஸ்வரம்" என
ஈற்றில் இறுக்கி விட்டீரே!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாங்க நமது மூதாதையர்களை மறக்க கூடாதுமேலும் வாசிக்க
வாங்க நமது மூதாதையர்களை மறக்க கூடாது

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆஹா நீங்க கவிஞராடிட்டீங்க.. இனிப்பேருக்கேற்ப.. நம்மைக் கொல்லப்போறீங்க(ஹில்லர் )என்பது மட்டும் புரியுது..:). அதென்னது எப்பவும் நம் மூதாதையரின் படங்களையே போட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க:)...மேலும் வாசிக்க
ஆஹா நீங்க கவிஞராடிட்டீங்க.. இனிப்பேருக்கேற்ப.. நம்மைக் கொல்லப்போறீங்க(ஹில்லர் )என்பது மட்டும் புரியுது..:).

அதென்னது எப்பவும் நம் மூதாதையரின் படங்களையே போட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க:)...

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருக நண்பரே நன்றிமேலும் வாசிக்க
வருக நண்பரே நன்றி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரசித்தேன் நண்பரேமேலும் வாசிக்க
ரசித்தேன் நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாங்க வேற என்ன செய்யிறது ?மேலும் வாசிக்க
வாங்க வேற என்ன செய்யிறது ?

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஹா... ஹா... ஹா... நல்லவேளை நானும் தப்பித்தேன்.மேலும் வாசிக்க
ஹா... ஹா... ஹா... நல்லவேளை நானும் தப்பித்தேன்.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை நண்பரேமேலும் வாசிக்க
நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்லா யோசிக்கிறீங்க!மேலும் வாசிக்க
நல்லா யோசிக்கிறீங்க!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்லவேளை நம்ம ராசியை விட்டுவிட்டீர்கள். (தனுசு). - இராய செல்லப்பா நியூஜெர்சிமேலும் வாசிக்க
நல்லவேளை நம்ம ராசியை விட்டுவிட்டீர்கள். (தனுசு).

- இராய செல்லப்பா நியூஜெர்சி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எங்கே போய் விடும் காலம் அது வேலாயுதத்தையும் வாழ வைக்கும்...மேலும் வாசிக்க
எங்கே போய் விடும் காலம் அது வேலாயுதத்தையும் வாழ வைக்கும்...

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாங்க வருகைக்கு நன்றிமேலும் வாசிக்க
வாங்க வருகைக்கு நன்றி

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்படியே ஆகட்டும் நண்பரேமேலும் வாசிக்க
அப்படியே ஆகட்டும் நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நன்றி நண்பரேமேலும் வாசிக்க
நன்றி நண்பரே

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆமாம் ஜி இதுவே பொருத்தம்.மேலும் வாசிக்க
ஆமாம் ஜி இதுவே பொருத்தம்.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரசித்தோம் ஜி! கீதா: ராசி சிம்மராசியாக்கும்!!!மேலும் வாசிக்க
ரசித்தோம் ஜி!
கீதா: ராசி சிம்மராசியாக்கும்!!!

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரசித்தேன் ஜி.மேலும் வாசிக்க
ரசித்தேன் ஜி.

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அட்டகத்தி வேலாயுதம் என்று வேண்டுமானால் பெயரை மாற்றிக் கொள்ளட்டும் :)மேலும் வாசிக்க
அட்டகத்தி வேலாயுதம் என்று வேண்டுமானால் பெயரை மாற்றிக் கொள்ளட்டும் :)

show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க