வாசகர் பரிந்துரை


      வாசகர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடுகைகள்      
தமிழ்மணம் மகுடம்
கடந்த 2 நாட்களில் அதிக வாசகர்கள் பரிந்துரைத்த இடுகை
 

 Who Voted?
7
எதையும்  தாங்கும்  இதயம்தான் –இனிமேல்    என்றும்  நமக்கே  வேண்டுந்தான் கதையோ  அல்ல!  உண்மைநிலை! –இன்று     காண்பதில்! கேட்பதில் உள்ளநிலை! உதைபடா  ...மேலும் வாசிக்க
9 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
8
              ''நேற்று கல்யாண நாள் அதுவுமா உன் மனைவி இன்ப அதிர்ச்சி ...மேலும் வாசிக்க
10 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
மக்கள் ...மேலும் வாசிக்க
24 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
எனது ஊரே எதுவெனக் கேட்பீர் தனது என்றதன் சிறப்பைச் சொல்ல பெரிதாய் எதும் இல்லா தெனினும் உரிதாய் ...மேலும் வாசிக்க
25 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
9
அம்பாள் மாதமான ஆடிமாதம் முழுக்க பண்டிகை கொண்டாட்டங்களை தனித்தனியா பார்த்தோம். ஆடி முடிஞ்சு ஆவணி பொறந்தாச்சு. ஆடிமாத ...மேலும் வாசிக்க
18 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
8
எம்ப்ராய்டரி செய்யுறதால துணியில் ஒட்டினது போக மிச்சம் மீதி கற்கள் நிறைய இருக்கும்.  கொஞ்சமா இருக்குறதால முழுத்துணிக்கும் ஒட்ட முடியாது...  அதையெல்லாம் பேக் பண்ணி ...மேலும் வாசிக்க
16 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
9
      ஏற்கெனவே வாக்களித்திருந்தபடி ஒரு வழியாக இளையராஜா பேட்டியை ஆரம்பிக்கிறேன்! ...மேலும் வாசிக்க
18 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
14
ஒரு வேளை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வரப் போவுதா :)     ...மேலும் வாசிக்க
30 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
9
அரக்கு பள்ளத்தாக்கு – பகுதி ...மேலும் வாசிக்க
28 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க