பதிவர்
Dr.M.K.Muruganandan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 0 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
மருத்துவ ரீதியாக அது என்ன கட்டி எனத் தெரியாமல் கருத்து கூறுவது முடியாதது.மேலும் வாசிக்க

மருத்துவ ரீதியாக அது என்ன கட்டி எனத் தெரியாமல் கருத்து கூறுவது முடியாதது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மருத்துவ ரீதியாக அது என்ன கட்டி எனத் தெரியாமல் கருத்து கூறுவது முடியாதது.மேலும் வாசிக்க

மருத்துவ ரீதியாக அது என்ன கட்டி எனத் தெரியாமல் கருத்து கூறுவது முடியாதது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 0 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க