கேட்டு வாங்கிப் போடும் கதை - அம்மா காத்திருக்கிறாள் ...
இந்தப் பதிவரின் மறுமொழியப்பட்ட இடுகைகள்
மறுமொழிகள்