கட்டிப்பருப்பு, வறுத்தரைத்த ரசம் & துவையல் | Rasam, Paruppu ...