சாத்தன் - 6
இந்தப் பதிவரின் மறுமொழியப்பட்ட இடுகைகள்
மறுமொழிகள்


இனி வார்த்தகம்/வர்த்தகம் (வாணிகம்), பரிவட்டணை (exchange), தடகு (trade), பரத்து (barter), மாற்றன் (merchant), குவிமாற்று (commerce), மாங்கர் (monger), பகரல் (to say a price), ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்
இடுகைகள்
கவி
இராம.கி

கட்சி
இராம.கி


hashtag
இராம.கி