தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் சாத்தியமா? - 4- உணவியல்
இந்தப் பதிவரின் மறுமொழியப்பட்ட இடுகைகள்
மறுமொழிகள்


<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்
இடுகைகள்
கலைச்சொல் களஞ்சியம் - 1 - உணவுப் பெயர்கள்
பொன்.சரவணன், ஆய்வியல் நிறைஞர் (தமிழ்)

தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் சாத்தியமா? - 4- உணவியல்
பொன்.சரவணன், ஆய்வியல் நிறைஞர் (தமிழ்)

தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் சாத்தியமா?. - 3 - உணவியல்
பொன்.சரவணன், ஆய்வியல் நிறைஞர் (தமிழ்)

இந்திய மொழிகளின் தாய் தமிழே ! - 5 - விலங்குப் பெயர்கள்
பொன்.சரவணன், ஆய்வியல் நிறைஞர் (தமிழ்)

சங்க இலக்கியத்தில் விலங்கியல் - 12 - ஆடு
பொன்.சரவணன், ஆய்வியல் நிறைஞர் (தமிழ்)