பதிவர்
yarlpavanan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
அருமையான கருத்துமேலும் வாசிக்க

அருமையான கருத்து


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான கருத்து Like Likeமேலும் வாசிக்க

அருமையான கருத்து

LikeLike


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான வழிகாட்டல்மேலும் வாசிக்க

அருமையான வழிகாட்டல்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான அறிமுகம்மேலும் வாசிக்க

அருமையான அறிமுகம்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான அறிமுகம்மேலும் வாசிக்க

அருமையான அறிமுகம்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“தலைவர் பிரபாகரன் நிர்வாகத்தில் தமிழ் ஈழம் இருந்த (கொஞ்சமே) நாட்களில், அங்கிருந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை கண்டு உலகம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது இவர்களிடம் நிறைய இருக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

“தலைவர் பிரபாகரன் நிர்வாகத்தில் தமிழ் ஈழம் இருந்த (கொஞ்சமே) நாட்களில், அங்கிருந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை கண்டு உலகம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது இவர்களிடம் நிறைய இருக்கிறது என்று நான் நினைத்தேன்…” அப்படித் தான் சிறப்பாக நிர்வாகம் இருந்ததை நானும் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

இலங்கையில் இருந்து யாழ்பாவாணன்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“தலைவர் பிரபாகரன் நிர்வாகத்தில் தமிழ் ஈழம் இருந்த (கொஞ்சமே) நாட்களில், அங்கிருந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை கண்டு உலகம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது இவர்களிடம் நிறைய இருக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

“தலைவர் பிரபாகரன் நிர்வாகத்தில் தமிழ் ஈழம் இருந்த (கொஞ்சமே) நாட்களில், அங்கிருந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை கண்டு உலகம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது இவர்களிடம் நிறைய இருக்கிறது என்று நான் நினைத்தேன்…” அப்படித் தான் சிறப்பாக நிர்வாகம் இருந்ததை நானும் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

இலங்கையில் இருந்து யாழ்பாவாணன்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான சிந்தனைக் குறிப்புமேலும் வாசிக்க

அருமையான சிந்தனைக் குறிப்பு


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க