பதிவர்
veera senthil kumar


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
சிறந்த பதிவு. நன்றி On Fri, 6 Jul 2018 9:25 pm முருகானந்தன் கிளினிக், wrote: > ...மேலும் வாசிக்க

சிறந்த பதிவு. நன்றி

On Fri, 6 Jul 2018 9:25 pm முருகானந்தன் கிளினிக், wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “மிகுந்த பதற்றத்துடன் என் மருத்துவ மனைக்கு
> வந்திருந்தாள். முதல் பார்வையிலேயே அவளது வலது கண் சிவந்திருந்ததை அவதானிக்க
> முடிந்தது. வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது கண்களைக் கூசிக் கொண்டே வந்தாள்.
> கருவிழியில் ஏதாவது பிரச்சினையாக இருக்கும் என ஊகித்து கொண்டேன். ”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சிறந்த பதிவு. நன்றி On Fri, 6 Jul 2018 9:25 pm முருகானந்தன் கிளினிக், wrote: > ...மேலும் வாசிக்க

சிறந்த பதிவு. நன்றி

On Fri, 6 Jul 2018 9:25 pm முருகானந்தன் கிளினிக், wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “மிகுந்த பதற்றத்துடன் என் மருத்துவ மனைக்கு
> வந்திருந்தாள். முதல் பார்வையிலேயே அவளது வலது கண் சிவந்திருந்ததை அவதானிக்க
> முடிந்தது. வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது கண்களைக் கூசிக் கொண்டே வந்தாள்.
> கருவிழியில் ஏதாவது பிரச்சினையாக இருக்கும் என ஊகித்து கொண்டேன். ”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க