பதிவர்
sirappu


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
நீங்களும் பி.ஜே.பி தோற்கும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நடப்பது என்னமோ , மாறாக இருக்கிறது. இந்த தடவையாவது உங்கள் கனவு நனவாகிறதா ...மேலும் வாசிக்க

நீங்களும் பி.ஜே.பி தோற்கும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நடப்பது என்னமோ ,
மாறாக இருக்கிறது.
இந்த தடவையாவது உங்கள் கனவு நனவாகிறதா என்று பாப்போம்.
எவ்வளவு நாள் தான் நாமளும் EVM மெஷினையே சொல்லி சொல்லி சமாளிப்பது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நீங்களும் பி.ஜே.பி தோற்கும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நடப்பது என்னமோ , மாறாக இருக்கிறது. இந்த தடவையாவது உங்கள் கனவு நனவாகிறதா ...மேலும் வாசிக்க

நீங்களும் பி.ஜே.பி தோற்கும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நடப்பது என்னமோ ,
மாறாக இருக்கிறது.
இந்த தடவையாவது உங்கள் கனவு நனவாகிறதா என்று பாப்போம்.
எவ்வளவு நாள் தான் நாமளும் EVM மெஷினையே சொல்லி சொல்லி சமாளிப்பது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பி.ஜே.பி காரர்களை வம்பிற்கு இழுக்கும் கலையை தாங்கள் நன்றாக அறிந்தவர். பாப்போம் எத்தனை பேர் இந்த தூண்டிலில் வந்து விழுகிறார்கள் என்று..மேலும் வாசிக்க

பி.ஜே.பி காரர்களை வம்பிற்கு இழுக்கும் கலையை தாங்கள் நன்றாக அறிந்தவர்.
பாப்போம் எத்தனை பேர் இந்த தூண்டிலில் வந்து விழுகிறார்கள் என்று..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பி.ஜே.பி காரர்களை வம்பிற்கு இழுக்கும் கலையை தாங்கள் நன்றாக அறிந்தவர். பாப்போம் எத்தனை பேர் இந்த தூண்டிலில் வந்து விழுகிறார்கள் என்று..மேலும் வாசிக்க

பி.ஜே.பி காரர்களை வம்பிற்கு இழுக்கும் கலையை தாங்கள் நன்றாக அறிந்தவர்.
பாப்போம் எத்தனை பேர் இந்த தூண்டிலில் வந்து விழுகிறார்கள் என்று..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரொம்ப நாட்களாக இந்த தலத்தில் பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களின் கருத்துக்கள் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடித்தது. கா.மை சார் , எதை எழுதினால் , இந்த ...மேலும் வாசிக்க

ரொம்ப நாட்களாக இந்த தலத்தில் பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களின் கருத்துக்கள் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடித்தது. கா.மை சார் , எதை எழுதினால் , இந்த பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களை இழுக்கலாம் என்று நன்கு அறிந்தவர்.
அதனால், மேற்கொண்டு இந்த பார்முலா பின்பற்றப்படும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ரொம்ப நாட்களாக இந்த தலத்தில் பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களின் கருத்துக்கள் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடித்தது. கா.மை சார் , எதை எழுதினால் , இந்த ...மேலும் வாசிக்க

ரொம்ப நாட்களாக இந்த தலத்தில் பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களின் கருத்துக்கள் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடித்தது. கா.மை சார் , எதை எழுதினால் , இந்த பி.ஜே.பி ஆதரவாளர்களை இழுக்கலாம் என்று நன்கு அறிந்தவர்.
அதனால், மேற்கொண்டு இந்த பார்முலா பின்பற்றப்படும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க