பதிவர்
senthil


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
ஐயா, தாங்களுக்கு உடல் குணம் அடைய பழனி மலை முருகனை வேண்டிக்கொள்கிறேன்மேலும் வாசிக்க
ஐயா,
தாங்களுக்கு உடல் குணம் அடைய பழனி மலை முருகனை வேண்டிக்கொள்கிறேன்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆண்டவன்தான் தண்டிக்க வேண்டும்….மேலும் வாசிக்க

ஆண்டவன்தான் தண்டிக்க வேண்டும்….


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆண்டவன்தான் தண்டிக்க வேண்டும்….மேலும் வாசிக்க

ஆண்டவன்தான் தண்டிக்க வேண்டும்….


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
https://m.facebook.com/pages/Indus-Civilisation-is-ancient-Tamil-proved/280866538683183?id=280866538683183&viewtype=admin&m_sess&__user=100001700222469மேலும் வாசிக்க
https://m.facebook.com/pages/Indus-Civilisation-is-ancient-Tamil-proved/280866538683183?id=280866538683183&viewtype=admin&m_sess&__user=100001700222469

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Great sir. Paintings similar to Keelvalai in Villuppuram. The latter form the framework for decipherment of Indus script explained ...மேலும் வாசிக்க
Great sir. Paintings similar to Keelvalai in Villuppuram. The latter form the framework for decipherment of Indus script explained in detail in the book 'Read Indussian -the archaic Tamil from 7000BCE'.

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க