பதிவர்
rathnavelnatarajan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) – அருமையான, பயனுள்ள மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On ...மேலும் வாசிக்க

முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) – அருமையான, பயனுள்ள மருத்துவப் பதிவு.
எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sat, 29 Sep 2018 at 13:14, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) ‘பொறு
> பொறு. நான் எழும்பிறன். நீ பிடியாதை. என்னை சும்மா விடு’ என்னுடனான மருத்துவ
> ஆலோசனையை முடித்துக் கொண்டு வெளியே செல்வதற்காக கதிரையில் இருந்து எழ முற்பட்ட
> போது அவரது பேரன் உதவ முன் வந்தார். அப்போதுதான் அவர் அவ்வ”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) – அருமையான, பயனுள்ள மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On ...மேலும் வாசிக்க

முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) – அருமையான, பயனுள்ள மருத்துவப் பதிவு.
எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sat, 29 Sep 2018 at 13:14, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “முதுமையில் நொய்ம்மை (பலவீனம் இயலாமை) ‘பொறு
> பொறு. நான் எழும்பிறன். நீ பிடியாதை. என்னை சும்மா விடு’ என்னுடனான மருத்துவ
> ஆலோசனையை முடித்துக் கொண்டு வெளியே செல்வதற்காக கதிரையில் இருந்து எழ முற்பட்ட
> போது அவரது பேரன் உதவ முன் வந்தார். அப்போதுதான் அவர் அவ்வ”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia) உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும் – அருமையான, பயனுள்ள பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். ...மேலும் வாசிக்க

சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia) உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும்
– அருமையான, பயனுள்ள பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Thu, 8 Mar 2018 at 18:59, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia)
> உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும் மறதி பற்றி எல்லோருக்குமே தெரியும்.
> தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் எல்லோருக்கும் நிறையவே இருக்கும். ஆனால் மறதிக் கோளாறு
> நோய் (Dementia) பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா. உங்களுக்கு இல்லாவிடின”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia) உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும் – அருமையான, பயனுள்ள பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். ...மேலும் வாசிக்க

சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia) உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும்
– அருமையான, பயனுள்ள பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Thu, 8 Mar 2018 at 18:59, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “சமூக ஊடாட்டம் மறதிக் கோளாறு நோய் (Dementia)
> உள்ளவர்களை ஆற்றுப்படுத்த உதவும் மறதி பற்றி எல்லோருக்குமே தெரியும்.
> தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் எல்லோருக்கும் நிறையவே இருக்கும். ஆனால் மறதிக் கோளாறு
> நோய் (Dementia) பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா. உங்களுக்கு இல்லாவிடின”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பிரஷர் மருந்துகளை உட்கொள்வதற்கான சரியான நேரம் எது? – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sat, 18 ...மேலும் வாசிக்க

பிரஷர் மருந்துகளை உட்கொள்வதற்கான சரியான நேரம் எது? – எனது பக்கத்தில்
பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sat, 18 Aug 2018 at 15:35, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “‘காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு’ என்றான் பாரதி.
> காலை எழுந்தவுடன் குளிசை என்று பல முதியவர்கள் மருந்துப் போத்தல்களைத்
> திறக்கிறார்கள். மிகுதிப் பேர் ‘மாலையில் படுக்கையில் சரியும் முன்னர்
> மாத்திரை’ என முணுமுணுக்கிறார்கள். நீரிழிவு கொலஸ்டரோல், தைரெயிட் நோய்கள”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பிரஷர் மருந்துகளை உட்கொள்வதற்கான சரியான நேரம் எது? – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sat, 18 ...மேலும் வாசிக்க

பிரஷர் மருந்துகளை உட்கொள்வதற்கான சரியான நேரம் எது? – எனது பக்கத்தில்
பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sat, 18 Aug 2018 at 15:35, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “‘காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு’ என்றான் பாரதி.
> காலை எழுந்தவுடன் குளிசை என்று பல முதியவர்கள் மருந்துப் போத்தல்களைத்
> திறக்கிறார்கள். மிகுதிப் பேர் ‘மாலையில் படுக்கையில் சரியும் முன்னர்
> மாத்திரை’ என முணுமுணுக்கிறார்கள். நீரிழிவு கொலஸ்டரோல், தைரெயிட் நோய்கள”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாயினுள் நீர்க் கட்டி – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Tue, 19 Sep 2017 at ...மேலும் வாசிக்க

வாயினுள் நீர்க் கட்டி – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Tue, 19 Sep 2017 at 16:53, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “‘பிள்ளை உன்ரை வாயையும் ஒருக்கால் டொக்டருக்கு
> காட்டு’ என அம்மா மகளுக்கு சொன்னாள். ஏற்கனவே மகளின் காலில் உள்ள ஒரு
> தேமலுக்கு காட்டி மருந்து பற்றிய விளக்கங்னளயும் கேட்டுவிட்டு புறப்படும்
> தருணத்தில், வந்த இடத்தில் இதையும் முடித்துக் கொண்டு போகும் எண்ணத்தில்”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாயினுள் நீர்க் கட்டி – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Tue, 19 Sep 2017 at ...மேலும் வாசிக்க

வாயினுள் நீர்க் கட்டி – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி
Dr.M.K.Muruganandan

On Tue, 19 Sep 2017 at 16:53, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “‘பிள்ளை உன்ரை வாயையும் ஒருக்கால் டொக்டருக்கு
> காட்டு’ என அம்மா மகளுக்கு சொன்னாள். ஏற்கனவே மகளின் காலில் உள்ள ஒரு
> தேமலுக்கு காட்டி மருந்து பற்றிய விளக்கங்னளயும் கேட்டுவிட்டு புறப்படும்
> தருணத்தில், வந்த இடத்தில் இதையும் முடித்துக் கொண்டு போகும் எண்ணத்தில்”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அதி துரித உணவுகள் புற்று நோய்க்கும் வித்திடும் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sun, 18 ...மேலும் வாசிக்க

அதி துரித உணவுகள் புற்று நோய்க்கும் வித்திடும் – எனது பக்கத்தில்
பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sun, 18 Feb 2018 at 10:51, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “இன்றைய உணவு முறையானது இயற்கையிலிருந்து
> நிறையவே விலகிச் சென்றுவிட்டது. சமையலுக்கு அதிக நேரம் செலவிடாததாக துரித
> உணவுகளை நோக்கி நகர்ந்துவிட்டது தவிடு நீக்காத அரிசி, கோதுமை காய்கறிகள்
> போன்றவற்றிலிருந்து விலகி துரித உணுவகளையே நாடுகிறது குத்தரிசி சோறு சாப்ப”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அதி துரித உணவுகள் புற்று நோய்க்கும் வித்திடும் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sun, 18 ...மேலும் வாசிக்க

அதி துரித உணவுகள் புற்று நோய்க்கும் வித்திடும் – எனது பக்கத்தில்
பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sun, 18 Feb 2018 at 10:51, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “இன்றைய உணவு முறையானது இயற்கையிலிருந்து
> நிறையவே விலகிச் சென்றுவிட்டது. சமையலுக்கு அதிக நேரம் செலவிடாததாக துரித
> உணவுகளை நோக்கி நகர்ந்துவிட்டது தவிடு நீக்காத அரிசி, கோதுமை காய்கறிகள்
> போன்றவற்றிலிருந்து விலகி துரித உணுவகளையே நாடுகிறது குத்தரிசி சோறு சாப்ப”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஹெல்மட் அணிவது தலையை பாதுகாக்க மட்டுமல்ல – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sun, 9 Apr ...மேலும் வாசிக்க

ஹெல்மட் அணிவது தலையை பாதுகாக்க மட்டுமல்ல – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன்.
நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sun, 9 Apr 2017 at 09:01, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “கண் கவனம் (Foreign body in the eye) அவதானமாக
> இருங்கள் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் துவிச்சக்கர ஓட்டிகளே. ஹெல்மட் போடுவது
> பற்றி நான் இங்கு பேசவரவில்லை. கரணம் தப்பினால் மரணம் எல்லோருக்குமே தெரியும்.
> இது மாலை மங்கும் நேரத்தில் திறந்த வாகனங்களை ஓட்டுவது பற்றி.”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஹெல்மட் அணிவது தலையை பாதுகாக்க மட்டுமல்ல – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Dr.M.K.Muruganandan On Sun, 9 Apr ...மேலும் வாசிக்க

ஹெல்மட் அணிவது தலையை பாதுகாக்க மட்டுமல்ல – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன்.
நன்றி Dr.M.K.Muruganandan

On Sun, 9 Apr 2017 at 09:01, முருகானந்தன் கிளினிக் wrote:

> Dr.M.K.Muruganandan posted: “கண் கவனம் (Foreign body in the eye) அவதானமாக
> இருங்கள் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் துவிச்சக்கர ஓட்டிகளே. ஹெல்மட் போடுவது
> பற்றி நான் இங்கு பேசவரவில்லை. கரணம் தப்பினால் மரணம் எல்லோருக்குமே தெரியும்.
> இது மாலை மங்கும் நேரத்தில் திறந்த வாகனங்களை ஓட்டுவது பற்றி.”
>


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க