பதிவர்
newsigaram7


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
காலம் என்ன செய்யும் என்பதை யாரறிவார்? நாளை முத்து மறைந்தால் அவருக்கு குறைந்த பட்ச கௌரவமேனும் கிடைக்குமா? நமது வலைத்தளம் : ...மேலும் வாசிக்க

காலம் என்ன செய்யும் என்பதை யாரறிவார்? நாளை முத்து மறைந்தால் அவருக்கு குறைந்த பட்ச கௌரவமேனும் கிடைக்குமா?

நமது வலைத்தளம் : சிகரம்
இலக்கியம் | அரசியல் | விளையாட்டு | பல்சுவை | வெள்ளித்திரை | தொழிநுட்பம் -அனைத்துத் தகவல்களையும் அழகு தமிழில் தாங்கி வரும் உங்கள் இணையத்தளம் – #சிகரம்

https://newsigaram.blogspot.com/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காலம் என்ன செய்யும் என்பதை யாரறிவார்? நாளை முத்து மறைந்தால் அவருக்கு குறைந்த பட்ச கௌரவமேனும் கிடைக்குமா? நமது வலைத்தளம் : ...மேலும் வாசிக்க

காலம் என்ன செய்யும் என்பதை யாரறிவார்? நாளை முத்து மறைந்தால் அவருக்கு குறைந்த பட்ச கௌரவமேனும் கிடைக்குமா?

நமது வலைத்தளம் : சிகரம்
இலக்கியம் | அரசியல் | விளையாட்டு | பல்சுவை | வெள்ளித்திரை | தொழிநுட்பம் -அனைத்துத் தகவல்களையும் அழகு தமிழில் தாங்கி வரும் உங்கள் இணையத்தளம் – #சிகரம்

https://newsigaram.blogspot.com/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வணக்கம். உங்கள் வலைப்பதிவில் உங்களைச் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் இலங்கை, மலையகம்.மேலும் வாசிக்க

வணக்கம். உங்கள் வலைப்பதிவில் உங்களைச் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் இலங்கை, மலையகம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வணக்கம். உங்கள் வலைப்பதிவில் உங்களைச் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் இலங்கை, மலையகம்.மேலும் வாசிக்க

வணக்கம். உங்கள் வலைப்பதிவில் உங்களைச் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் இலங்கை, மலையகம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சிறப்பான பதிவு. அரசியலைத் தாண்டி அவரிடம் இலக்கியத்திலோ அல்லது அவரது கொள்கைகளிலோ மாறுபாடு கொள்ள யாருளர்? நமது வலைத்தளம் : சிகரம் ...மேலும் வாசிக்க

சிறப்பான பதிவு. அரசியலைத் தாண்டி அவரிடம் இலக்கியத்திலோ அல்லது அவரது கொள்கைகளிலோ மாறுபாடு கொள்ள யாருளர்?

நமது வலைத்தளம் : சிகரம்
இலக்கியம் | அரசியல் | விளையாட்டு | பல்சுவை | வெள்ளித்திரை | தொழிநுட்பம் -அனைத்துத் தகவல்களையும் அழகு தமிழில் தாங்கி வரும் உங்கள் இணையத்தளம் – #சிகரம்

https://newsigaram.blogspot.com/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சிறப்பான பதிவு. அரசியலைத் தாண்டி அவரிடம் இலக்கியத்திலோ அல்லது அவரது கொள்கைகளிலோ மாறுபாடு கொள்ள யாருளர்? நமது வலைத்தளம் : சிகரம் ...மேலும் வாசிக்க

சிறப்பான பதிவு. அரசியலைத் தாண்டி அவரிடம் இலக்கியத்திலோ அல்லது அவரது கொள்கைகளிலோ மாறுபாடு கொள்ள யாருளர்?

நமது வலைத்தளம் : சிகரம்
இலக்கியம் | அரசியல் | விளையாட்டு | பல்சுவை | வெள்ளித்திரை | தொழிநுட்பம் -அனைத்துத் தகவல்களையும் அழகு தமிழில் தாங்கி வரும் உங்கள் இணையத்தளம் – #சிகரம்

https://newsigaram.blogspot.com/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான தொகுப்பு. ஆட்டத்தை நேரில் பார்த்த உணர்வைத் தந்தது. ஆங்கில உபயோகத்தைக் குறைத்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். நமது வலைத்தளம் : ...மேலும் வாசிக்க

அருமையான தொகுப்பு. ஆட்டத்தை நேரில் பார்த்த உணர்வைத் தந்தது. ஆங்கில உபயோகத்தைக் குறைத்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்.

நமது வலைத்தளம் : சிகரம்
இலக்கியம் | அரசியல் | விளையாட்டு | பல்சுவை | வெள்ளித்திரை | தொழிநுட்பம் -அனைத்துத் தகவல்களையும் அழகு தமிழில் தாங்கி வரும் உங்கள் இணையத்தளம் – #சிகரம்

https://newsigaram.blogspot.com/

LikeLiked by 1 person


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க