பதிவர்
mekaviraj


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
என் கருத்து என்னோடு உன் கருத்து உன்னோடு, என் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய‌ என் செயல்பாடோ உன் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய உன் செயல்பாடோ நம் ...மேலும் வாசிக்க

என் கருத்து என்னோடு உன் கருத்து உன்னோடு, என் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய‌ என் செயல்பாடோ உன் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய உன் செயல்பாடோ நம் யாரையும் பாதிக்காதவகையில் நாம் செயல்பட்டுக்கொள்வோம், ஒருத்தரை ஒருத்தர் மதித்து இடம் கொடுத்துக்கொள்வோம்.
– வழிமொழிகிறேன்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
என் கருத்து என்னோடு உன் கருத்து உன்னோடு, என் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய‌ என் செயல்பாடோ உன் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய உன் செயல்பாடோ நம் ...மேலும் வாசிக்க

என் கருத்து என்னோடு உன் கருத்து உன்னோடு, என் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய‌ என் செயல்பாடோ உன் கருத்தோ அதோடு ஒட்டிய உன் செயல்பாடோ நம் யாரையும் பாதிக்காதவகையில் நாம் செயல்பட்டுக்கொள்வோம், ஒருத்தரை ஒருத்தர் மதித்து இடம் கொடுத்துக்கொள்வோம்.
– வழிமொழிகிறேன்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான பகிர்வு – அரசாங்கம் எடுக்கும் சில முடிவுகளால் குடும்பங்களே பிரிந்து வாழ வேண்டிய சூழல் – ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது அதனால் ...மேலும் வாசிக்க

அருமையான பகிர்வு – அரசாங்கம் எடுக்கும் சில முடிவுகளால் குடும்பங்களே பிரிந்து வாழ வேண்டிய சூழல் – ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது அதனால் பாதிக்கப்படுவர்களுக்கு உரிய வழிவகை செய்திருக்க வேண்டும்.

முடிந்தால் மூன்றாவது இமெஜ்-ஐ மாற்றவும், படிக்க கஷ்டமாக உள்ளது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமையான பகிர்வு – அரசாங்கம் எடுக்கும் சில முடிவுகளால் குடும்பங்களே பிரிந்து வாழ வேண்டிய சூழல் – ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது அதனால் ...மேலும் வாசிக்க

அருமையான பகிர்வு – அரசாங்கம் எடுக்கும் சில முடிவுகளால் குடும்பங்களே பிரிந்து வாழ வேண்டிய சூழல் – ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது அதனால் பாதிக்கப்படுவர்களுக்கு உரிய வழிவகை செய்திருக்க வேண்டும்.

முடிந்தால் மூன்றாவது இமெஜ்-ஐ மாற்றவும், படிக்க கஷ்டமாக உள்ளது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
By the way, where are the modi fans are – Nowadays so much silence due to Cauvery ...மேலும் வாசிக்க

By the way, where are the modi fans are – Nowadays so much silence due to Cauvery issue..once the centre issues some notification they will come with new vigor


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
By the way, where are the modi fans are – Nowadays so much silence due to Cauvery ...மேலும் வாசிக்க

By the way, where are the modi fans are – Nowadays so much silence due to Cauvery issue..once the centre issues some notification they will come with new vigor


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க