பதிவர்
jksm raja


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
நம்மை அடிமை படுத்தி ஆண்ட தெலுங்கனும், வெள்ளைக்காரனும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு, சாதி வெறியை தூண்டி, தமிழர் சாதிக்குள் பகைமையை ஏற்படுத்தி, அதன்முலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை ...மேலும் வாசிக்க

நம்மை அடிமை படுத்தி ஆண்ட தெலுங்கனும், வெள்ளைக்காரனும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு, சாதி வெறியை தூண்டி, தமிழர் சாதிக்குள் பகைமையை ஏற்படுத்தி, அதன்முலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடித்த கூட்டம் ஒழிந்தது இனிமேலாவது சாதி வேற்றுமையை மறக்க முயல்வோம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நம்மை அடிமை படுத்தி ஆண்ட தெலுங்கனும், வெள்ளைக்காரனும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு, சாதி வெறியை தூண்டி, தமிழர் சாதிக்குள் பகைமையை ஏற்படுத்தி, அதன்முலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை ...மேலும் வாசிக்க

நம்மை அடிமை படுத்தி ஆண்ட தெலுங்கனும், வெள்ளைக்காரனும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு, சாதி வெறியை தூண்டி, தமிழர் சாதிக்குள் பகைமையை ஏற்படுத்தி, அதன்முலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடித்த கூட்டம் ஒழிந்தது இனிமேலாவது சாதி வேற்றுமையை மறக்க முயல்வோம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஊடகம் என்பது கொள்ளை லாபம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு தொழில் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே இலக்கு என்று ஆனபின்பு ஒரு செய்தியை இருட்டடிப்பு செய்வதின்முலம் வருமானம் ...மேலும் வாசிக்க

ஊடகம் என்பது கொள்ளை லாபம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு தொழில் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே இலக்கு என்று ஆனபின்பு ஒரு செய்தியை இருட்டடிப்பு செய்வதின்முலம் வருமானம் வருமென்றால் அது என்ன கசக்கவா செய்யப்போகிறது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஊடகம் என்பது கொள்ளை லாபம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு தொழில் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே இலக்கு என்று ஆனபின்பு ஒரு செய்தியை இருட்டடிப்பு செய்வதின்முலம் வருமானம் ...மேலும் வாசிக்க

ஊடகம் என்பது கொள்ளை லாபம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு தொழில் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே இலக்கு என்று ஆனபின்பு ஒரு செய்தியை இருட்டடிப்பு செய்வதின்முலம் வருமானம் வருமென்றால் அது என்ன கசக்கவா செய்யப்போகிறது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க