பதிவர்
bandhu


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
காவிரி மைந்தன் சார், the polyester prince இணையத்தில் டவுன்லோட் செய்ய முடிகிறது https://www.pdfdrive.com/the-polyester-prince-d25457368.htmlமேலும் வாசிக்க

காவிரி மைந்தன் சார், the polyester prince இணையத்தில் டவுன்லோட் செய்ய முடிகிறது

https://www.pdfdrive.com/the-polyester-prince-d25457368.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காவிரி மைந்தன் சார், the polyester prince இணையத்தில் டவுன்லோட் செய்ய முடிகிறது https://www.pdfdrive.com/the-polyester-prince-d25457368.htmlமேலும் வாசிக்க

காவிரி மைந்தன் சார், the polyester prince இணையத்தில் டவுன்லோட் செய்ய முடிகிறது

https://www.pdfdrive.com/the-polyester-prince-d25457368.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அடுத்த தேர்தலில் பிஜேபி பிரதமர் வேட்பாளர் அத்வானி?மேலும் வாசிக்க

அடுத்த தேர்தலில் பிஜேபி பிரதமர் வேட்பாளர் அத்வானி?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அடுத்த தேர்தலில் பிஜேபி பிரதமர் வேட்பாளர் அத்வானி?மேலும் வாசிக்க

அடுத்த தேர்தலில் பிஜேபி பிரதமர் வேட்பாளர் அத்வானி?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆர்பாட்டம் இல்லாமல், எந்த புகழுக்கும் ஆசைப் படாமல், நல்லது மட்டுமே செய்யவேண்டும் என்று தொலை நோக்குடன் செயல்படும் தலைவர்கள் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள்? இருந்தார்கள். ஒரு ...மேலும் வாசிக்க

ஆர்பாட்டம் இல்லாமல், எந்த புகழுக்கும் ஆசைப் படாமல், நல்லது மட்டுமே செய்யவேண்டும் என்று தொலை நோக்குடன் செயல்படும் தலைவர்கள் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள்? இருந்தார்கள். ஒரு காலத்தில். லால் பகதூர் சாஸ்திரி.. காமராஜர்.. போன்றவர்கள்.. இப்போது பணத்துக்குப் பின்னால், இல்லையேல் புகழுக்குப் பின்னால்.. இல்லையேல்.. இரண்டுக்கும் பின்னால்…

இருப்பதில் எந்த கொள்ளி நல்ல கொள்ளி என்று பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது தான்..

அறுபது ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த காங்கிரசுக்கு இன்றைய நிலைக்கு பங்கு அதிகம்..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆர்பாட்டம் இல்லாமல், எந்த புகழுக்கும் ஆசைப் படாமல், நல்லது மட்டுமே செய்யவேண்டும் என்று தொலை நோக்குடன் செயல்படும் தலைவர்கள் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள்? இருந்தார்கள். ஒரு ...மேலும் வாசிக்க

ஆர்பாட்டம் இல்லாமல், எந்த புகழுக்கும் ஆசைப் படாமல், நல்லது மட்டுமே செய்யவேண்டும் என்று தொலை நோக்குடன் செயல்படும் தலைவர்கள் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள்? இருந்தார்கள். ஒரு காலத்தில். லால் பகதூர் சாஸ்திரி.. காமராஜர்.. போன்றவர்கள்.. இப்போது பணத்துக்குப் பின்னால், இல்லையேல் புகழுக்குப் பின்னால்.. இல்லையேல்.. இரண்டுக்கும் பின்னால்…

இருப்பதில் எந்த கொள்ளி நல்ல கொள்ளி என்று பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது தான்..

அறுபது ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த காங்கிரசுக்கு இன்றைய நிலைக்கு பங்கு அதிகம்..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உங்கள் கருத்தோடு மாறுபடுகிறேன். என்னவோ சிபிஐ அப்பழுக்கில்லாத உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஐந்து வருடத்துக்கு முன் இருந்தது போல இந்த வாதம் இருக்கிறது! (இந்த கேஸ் ...மேலும் வாசிக்க

உங்கள் கருத்தோடு மாறுபடுகிறேன்.

என்னவோ சிபிஐ அப்பழுக்கில்லாத உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஐந்து வருடத்துக்கு முன் இருந்தது போல இந்த வாதம் இருக்கிறது! (இந்த கேஸ் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு ஆதாரமானது யாராவது கொண்டுவருவார்கள் என்று காத்திருந்தேன் — 2ஜி கேஸ் நீதிபதி)
தேர்தல் ஆணையம் சேஷன் இருந்த போது மட்டுமே சுதந்திரமாக இருந்தது. வேறு எப்போதும் இல்லை.
என்று ஜனார்தன் பூஜாரி லோன் மேளா ஆரம்பித்தாரோ, அன்றே பிடித்தது இந்திய வங்கிகளுக்கு சனி. ஆனாலும், வாராக்கடன் மிக அதிகமானது உண்மையே.

மற்றவற்றில் மாற்று கருத்து இல்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உங்கள் கருத்தோடு மாறுபடுகிறேன். என்னவோ சிபிஐ அப்பழுக்கில்லாத உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஐந்து வருடத்துக்கு முன் இருந்தது போல இந்த வாதம் இருக்கிறது! (இந்த கேஸ் ...மேலும் வாசிக்க

உங்கள் கருத்தோடு மாறுபடுகிறேன்.

என்னவோ சிபிஐ அப்பழுக்கில்லாத உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஐந்து வருடத்துக்கு முன் இருந்தது போல இந்த வாதம் இருக்கிறது! (இந்த கேஸ் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு ஆதாரமானது யாராவது கொண்டுவருவார்கள் என்று காத்திருந்தேன் — 2ஜி கேஸ் நீதிபதி)
தேர்தல் ஆணையம் சேஷன் இருந்த போது மட்டுமே சுதந்திரமாக இருந்தது. வேறு எப்போதும் இல்லை.
என்று ஜனார்தன் பூஜாரி லோன் மேளா ஆரம்பித்தாரோ, அன்றே பிடித்தது இந்திய வங்கிகளுக்கு சனி. ஆனாலும், வாராக்கடன் மிக அதிகமானது உண்மையே.

மற்றவற்றில் மாற்று கருத்து இல்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கொடுமை! உதட்டளவு சேவை என்பது இது தான்! கூசாமல் எப்படி இப்படி கதை விடுகிறார்களோ!மேலும் வாசிக்க

கொடுமை! உதட்டளவு சேவை என்பது இது தான்! கூசாமல் எப்படி இப்படி கதை விடுகிறார்களோ!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கொடுமை! உதட்டளவு சேவை என்பது இது தான்! கூசாமல் எப்படி இப்படி கதை விடுகிறார்களோ!மேலும் வாசிக்க

கொடுமை! உதட்டளவு சேவை என்பது இது தான்! கூசாமல் எப்படி இப்படி கதை விடுகிறார்களோ!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
your assumption is that chinmayi is lying. the very gist of the post that it may not be so. ...மேலும் வாசிக்க

your assumption is that chinmayi is lying. the very gist of the post that it may not be so.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
your assumption is that chinmayi is lying. the very gist of the post that it may not be so. ...மேலும் வாசிக்க

your assumption is that chinmayi is lying. the very gist of the post that it may not be so.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க