பதிவர்
Vishnu


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
முக்கியமாக யாரை விடுவிக்க அசார் விடுதலை செய்யப்பட்டான் என்பது தங்களுக்கு தெரியும். ஊடகங்களுக்கும் தெரியும்் ...மேலும் வாசிக்க

முக்கியமாக யாரை விடுவிக்க அசார் விடுதலை செய்யப்பட்டான் என்பது
தங்களுக்கு தெரியும். ஊடகங்களுக்கும் தெரியும்்
ஏன் அதை எழுதவில்லை.
முன்னால் முதல்வர் முப்தி சையது மகள் மெகபூபா (சென்றமுறை முதல்வர்) என்ற
ஒருவருக்காகவே சையது விடப்பட்டான் என்பது அந்நாளைய. செய்தி.
அதையும் சேர்த்து எழுதினால் பிஜேபி மீதுள்ள பழி குறையலாம் என்பதாலா?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முக்கியமாக யாரை விடுவிக்க அசார் விடுதலை செய்யப்பட்டான் என்பது தங்களுக்கு தெரியும். ஊடகங்களுக்கும் தெரியும்் ...மேலும் வாசிக்க

முக்கியமாக யாரை விடுவிக்க அசார் விடுதலை செய்யப்பட்டான் என்பது
தங்களுக்கு தெரியும். ஊடகங்களுக்கும் தெரியும்்
ஏன் அதை எழுதவில்லை.
முன்னால் முதல்வர் முப்தி சையது மகள் மெகபூபா (சென்றமுறை முதல்வர்) என்ற
ஒருவருக்காகவே சையது விடப்பட்டான் என்பது அந்நாளைய. செய்தி.
அதையும் சேர்த்து எழுதினால் பிஜேபி மீதுள்ள பழி குறையலாம் என்பதாலா?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க