பதிவர்
Tamilian


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
தாங்கள் இது வரை நமது பெண்கள் எவ்வாறு பொதுவெளியில் எவ்வாறு விபரீதத்தை அறியாமல் முட்டாள் தனமாக, படு ஆபாசமாக , அருவருக்கத்தக்க video வெளியிடுகிறார்கள் ...மேலும் வாசிக்க

தாங்கள் இது வரை நமது பெண்கள் எவ்வாறு பொதுவெளியில் எவ்வாறு விபரீதத்தை அறியாமல் முட்டாள் தனமாக, படு ஆபாசமாக , அருவருக்கத்தக்க video வெளியிடுகிறார்கள் என்று தாங்கள் அறியாதவர் போலும்.
உங்களை போன்று ஆதரிப்பவர்கள் இருக்கும் வரையில் இந்த அப்பாவி பெண்கள் இதை ஆர்வ கோளாறினால் தொடர்வார்கள் .

கீழே கொடுத்த ஒரு பெண்ணின் ஆபாச அர்ச்சனையை ஒரு தடவை கேட்டு , அதற்கு பிறகு அவரை தாங்கள் ஆதரிக்கலாம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தாங்கள் இது வரை நமது பெண்கள் எவ்வாறு பொதுவெளியில் எவ்வாறு விபரீதத்தை அறியாமல் முட்டாள் தனமாக, படு ஆபாசமாக , அருவருக்கத்தக்க video வெளியிடுகிறார்கள் ...மேலும் வாசிக்க

தாங்கள் இது வரை நமது பெண்கள் எவ்வாறு பொதுவெளியில் எவ்வாறு விபரீதத்தை அறியாமல் முட்டாள் தனமாக, படு ஆபாசமாக , அருவருக்கத்தக்க video வெளியிடுகிறார்கள் என்று தாங்கள் அறியாதவர் போலும்.
உங்களை போன்று ஆதரிப்பவர்கள் இருக்கும் வரையில் இந்த அப்பாவி பெண்கள் இதை ஆர்வ கோளாறினால் தொடர்வார்கள் .

கீழே கொடுத்த ஒரு பெண்ணின் ஆபாச அர்ச்சனையை ஒரு தடவை கேட்டு , அதற்கு பிறகு அவரை தாங்கள் ஆதரிக்கலாம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இதில் என்ன மிரட்டல் தொனியை தாங்கள் கண்டுணர்ந்தீர்கள்.நமக்கு தைரியம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாமே குறிப்பிட்ட அரசியல் வாதியை பற்றி திட்டி video வை வெளியிடலாம். அனால் ...மேலும் வாசிக்க

இதில் என்ன மிரட்டல் தொனியை தாங்கள் கண்டுணர்ந்தீர்கள்.நமக்கு தைரியம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாமே குறிப்பிட்ட அரசியல் வாதியை பற்றி திட்டி video வை வெளியிடலாம். அனால் நாம் அதை செய்யும் தைரியம் இன்றி, அடுத்தவர்களை உசுப்பேற்றி, அவர்களை பலிக்கடாவாக முயல்கிறோம். இதனால் சம்பந்தப்பட்டவர் பாதிக்க படும்பொழுது , முன்பு உற்சாகமூட்டிய அதே நாம் அவருக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்கிறோம்.
நம் வீட்டு பெண்கள் இவ்வாறு பொது வெளியில் video வெளியிடும் அனுமதியை தாங்கள் தருவீர்களா?
அடுத்த வீட்டு பெண் என்பதால் மட்டுமே அவருக்கு நமது ஆதரவை தருகிறோம். இதுவே நமது வீட்டு பெண்கள் இவாறு பொது வெளியில் நடந்து கொள்ளும் பொழுது , நாம் அவர்களுக்கு ஆதரவு தருவோமா?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இதில் என்ன மிரட்டல் தொனியை தாங்கள் கண்டுணர்ந்தீர்கள்.நமக்கு தைரியம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாமே குறிப்பிட்ட அரசியல் வாதியை பற்றி திட்டி video வை வெளியிடலாம். அனால் ...மேலும் வாசிக்க

இதில் என்ன மிரட்டல் தொனியை தாங்கள் கண்டுணர்ந்தீர்கள்.நமக்கு தைரியம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாமே குறிப்பிட்ட அரசியல் வாதியை பற்றி திட்டி video வை வெளியிடலாம். அனால் நாம் அதை செய்யும் தைரியம் இன்றி, அடுத்தவர்களை உசுப்பேற்றி, அவர்களை பலிக்கடாவாக முயல்கிறோம். இதனால் சம்பந்தப்பட்டவர் பாதிக்க படும்பொழுது , முன்பு உற்சாகமூட்டிய அதே நாம் அவருக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்கிறோம்.
நம் வீட்டு பெண்கள் இவ்வாறு பொது வெளியில் video வெளியிடும் அனுமதியை தாங்கள் தருவீர்களா?
அடுத்த வீட்டு பெண் என்பதால் மட்டுமே அவருக்கு நமது ஆதரவை தருகிறோம். இதுவே நமது வீட்டு பெண்கள் இவாறு பொது வெளியில் நடந்து கொள்ளும் பொழுது , நாம் அவர்களுக்கு ஆதரவு தருவோமா?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இதை போன்றே 2 மாதங்களுக்கு முன் ஒரு பெண்மணி youtube ல் தமிழிசை அவர்களை மிக மிக ஆபாசமாக பேசி, அவரது பிறப்பை பற்றியும் ...மேலும் வாசிக்க

இதை போன்றே 2 மாதங்களுக்கு முன் ஒரு பெண்மணி youtube ல் தமிழிசை அவர்களை மிக மிக ஆபாசமாக பேசி, அவரது பிறப்பை பற்றியும் , தாய் தந்தையை பற்றியும் அருவருக்க தக்க வகையில் பேசி ஒரு video வை பதிவேற்றிருந்தார். அவரது அந்த பதிவிற்கு நிறைய பேர் பாராட்டு தெரிவித்து , ஆதரித்து , உற்சாக மூட்டி கொண்டு இருந்தார்கள். அனால் கடைசியில் அந்த பதிவின் மூலம் அவர் காவல் துரையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
உற்சாகமூட்டுபவர்களை நம்பி அரசியல் வசதிகளுடன் பல பரிட்சையில் இறங்குவது மடத்தனம்.
கடையில் பாதிக்க படுவது நாமாக மட்டுமே இருப்போம்.
இந்த பெண்ணிற்கும் நிறையே பேர் உற்சாக மூடுவதை காண்கிறோம். அவர்களை நம்பி மேலும் இந்த பெண் இந்த செயல்களில் இறங்கி பாதிக்க பட கூடாது என்று வேண்டி கொள்வதை தவிர வேறு வலி இல்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இதை போன்றே 2 மாதங்களுக்கு முன் ஒரு பெண்மணி youtube ல் தமிழிசை அவர்களை மிக மிக ஆபாசமாக பேசி, அவரது பிறப்பை பற்றியும் ...மேலும் வாசிக்க

இதை போன்றே 2 மாதங்களுக்கு முன் ஒரு பெண்மணி youtube ல் தமிழிசை அவர்களை மிக மிக ஆபாசமாக பேசி, அவரது பிறப்பை பற்றியும் , தாய் தந்தையை பற்றியும் அருவருக்க தக்க வகையில் பேசி ஒரு video வை பதிவேற்றிருந்தார். அவரது அந்த பதிவிற்கு நிறைய பேர் பாராட்டு தெரிவித்து , ஆதரித்து , உற்சாக மூட்டி கொண்டு இருந்தார்கள். அனால் கடைசியில் அந்த பதிவின் மூலம் அவர் காவல் துரையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
உற்சாகமூட்டுபவர்களை நம்பி அரசியல் வசதிகளுடன் பல பரிட்சையில் இறங்குவது மடத்தனம்.
கடையில் பாதிக்க படுவது நாமாக மட்டுமே இருப்போம்.
இந்த பெண்ணிற்கும் நிறையே பேர் உற்சாக மூடுவதை காண்கிறோம். அவர்களை நம்பி மேலும் இந்த பெண் இந்த செயல்களில் இறங்கி பாதிக்க பட கூடாது என்று வேண்டி கொள்வதை தவிர வேறு வலி இல்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை அந்த படித்த பெண் நிச்சயம் அறிந்திருப்பர். நிச்சயம் அதன் பின் விளைவுகளையும் சந்திக்கும் தைரியமும் ...மேலும் வாசிக்க

ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை அந்த படித்த பெண் நிச்சயம் அறிந்திருப்பர். நிச்சயம் அதன் பின் விளைவுகளையும் சந்திக்கும் தைரியமும் அந்த படித்த பெண்ணிற்கும் , அவளை அருகில் இருந்த பொது அதை கண்டிக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்களுக்கும் நிச்சயம் இருக்கும்.
வீணாக அதை ஏன் நாம் பெரிதாக்க வேண்டும்.
பெண்ணின் தந்தையின் பெட்டியை டிவி ல் பார்க்கும் பொழுது அவர் தன பெண்ணின் செயலை பற்றி பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை.மன்னிப்பு கேட்க கூட தயாராக இல்லை.ஒருவேளை அவர் அதை செய்திருந்தால் கூட நிச்சயம் இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம்.

EGO நிச்சயம் வலியது தான்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை அந்த படித்த பெண் நிச்சயம் அறிந்திருப்பர். நிச்சயம் அதன் பின் விளைவுகளையும் சந்திக்கும் தைரியமும் ...மேலும் வாசிக்க

ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை அந்த படித்த பெண் நிச்சயம் அறிந்திருப்பர். நிச்சயம் அதன் பின் விளைவுகளையும் சந்திக்கும் தைரியமும் அந்த படித்த பெண்ணிற்கும் , அவளை அருகில் இருந்த பொது அதை கண்டிக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்களுக்கும் நிச்சயம் இருக்கும்.
வீணாக அதை ஏன் நாம் பெரிதாக்க வேண்டும்.
பெண்ணின் தந்தையின் பெட்டியை டிவி ல் பார்க்கும் பொழுது அவர் தன பெண்ணின் செயலை பற்றி பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை.மன்னிப்பு கேட்க கூட தயாராக இல்லை.ஒருவேளை அவர் அதை செய்திருந்தால் கூட நிச்சயம் இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம்.

EGO நிச்சயம் வலியது தான்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க