பதிவர்
Sundar


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
திரு. புதியவன் அய்யா , உங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும் பதிவிட்டால் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. இடைச்செருகல் மற்றும் பின்னூட்ட நகைப்புக்கள் ...மேலும் வாசிக்க

திரு. புதியவன் அய்யா ,

உங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும் பதிவிட்டால் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது.

இடைச்செருகல் மற்றும் பின்னூட்ட நகைப்புக்கள் வேண்டா.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
திரு. புதியவன் அய்யா , உங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும் பதிவிட்டால் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. இடைச்செருகல் மற்றும் பின்னூட்ட நகைப்புக்கள் ...மேலும் வாசிக்க

திரு. புதியவன் அய்யா ,

உங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும் பதிவிட்டால் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது.

இடைச்செருகல் மற்றும் பின்னூட்ட நகைப்புக்கள் வேண்டா.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க