பதிவர்
Sharron


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
KM Sir it is really funny to see you ending like this after seeing DINAMALAR NEWS nowadays.It s highly ...மேலும் வாசிக்க

KM Sir it is really funny to see you ending like this after seeing DINAMALAR NEWS nowadays.It s highly one sided


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir it is really funny to see you ending like this after seeing DINAMALAR NEWS nowadays.It s highly ...மேலும் வாசிக்க

KM Sir it is really funny to see you ending like this after seeing DINAMALAR NEWS nowadays.It s highly one sided


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir please write about Mr. Alok Verma, CBI Director. So sad to read news about him.மேலும் வாசிக்க

KM Sir please write about Mr. Alok Verma, CBI Director. So sad to read news about him.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir please write about Mr. Alok Verma, CBI Director. So sad to read news about him.மேலும் வாசிக்க

KM Sir please write about Mr. Alok Verma, CBI Director. So sad to read news about him.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir please read the article about MR.Urjit Patel. https://tamil.goodreturns.in/news/2018/12/21/what-are-the-reasons-fights-behind-urjit-patel-resignation-013203.htmlமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir please read the article about MR.Urjit Patel. https://tamil.goodreturns.in/news/2018/12/21/what-are-the-reasons-fights-behind-urjit-patel-resignation-013203.htmlமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க