பதிவர்
Selvarajan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 4 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
நிறைய இடுகைகள் திரு வைரமுத்துவைப்பற்றி இந்த தளத்தில் பதிவாக வந்திருந்தாலும் — இன்றைய இடுகைக்கு ஏற்றாற்போல் முந்தைய இரண்டு இடுகைகள் { ...மேலும் வாசிக்க

நிறைய இடுகைகள் திரு வைரமுத்துவைப்பற்றி இந்த தளத்தில் பதிவாக வந்திருந்தாலும் — இன்றைய இடுகைக்கு ஏற்றாற்போல் முந்தைய இரண்டு இடுகைகள் { இதையும் மிகவும் பழமையானது என்று அய்யா கூறாமல் இருந்தால் — என்பாக்கியம் …! }

1 . // வித்தியாசக் கவிஞர் வைரமுத்து தனக்குத் தானே எடுக்கும் விழா…..!!!
Posted on ஜூலை 10, 2014 by vimarisanam – kavirimainthan // ………// இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில், மற்றவர்களை கொண்டாடுகிற சாக்கில் கவிஞர் தனக்குத்தானே விளம்பரம் தேடிக்கொள்கிறார் என்கிற குற்றச்சாட்டுகளும் இவர் மீது எழுகிறது….காரணம் – நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வது அவரது சொந்த அமைப்பாகிய வெற்றித்தமிழர் பேரவையே … // தனக்கு தானே விழா எடுப்பதற்கு ஒரு உதாரணம் மேலே உள்ள இடுகை …. !

2 . // திருவாளர் வைரமுத்து என்னும் மிக மிக மிக மிக பெரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய ஆல்ரவுண்டர் ….
Posted on ஏப்ரல் 23, 2015 by vimarisanam – kavirimainthan // ஜெயகாந்தனுக்கு அவர் ஆற்றிய தொண்டு ? பற்றியது இந்த இடுகை ….இதில் தான் தற்போது தாங்கள் குறிப்பிட்ட // ஜெயகாந்தன் அவர்கள் – மரணத்தைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கையில், அவரது கைகளில் இவரது புத்தகத்தை திணித்து புகைப்படம் எடுத்து, விளம்பரம் செய்துகொண்டவர்களின் கொடுஞ்செயலை மனது மறக்க மறுக்கிறதே…! //


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நிறைய இடுகைகள் திரு வைரமுத்துவைப்பற்றி இந்த தளத்தில் பதிவாக வந்திருந்தாலும் — இன்றைய இடுகைக்கு ஏற்றாற்போல் முந்தைய இரண்டு இடுகைகள் { ...மேலும் வாசிக்க

நிறைய இடுகைகள் திரு வைரமுத்துவைப்பற்றி இந்த தளத்தில் பதிவாக வந்திருந்தாலும் — இன்றைய இடுகைக்கு ஏற்றாற்போல் முந்தைய இரண்டு இடுகைகள் { இதையும் மிகவும் பழமையானது என்று அய்யா கூறாமல் இருந்தால் — என்பாக்கியம் …! }

1 . // வித்தியாசக் கவிஞர் வைரமுத்து தனக்குத் தானே எடுக்கும் விழா…..!!!
Posted on ஜூலை 10, 2014 by vimarisanam – kavirimainthan // ………// இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில், மற்றவர்களை கொண்டாடுகிற சாக்கில் கவிஞர் தனக்குத்தானே விளம்பரம் தேடிக்கொள்கிறார் என்கிற குற்றச்சாட்டுகளும் இவர் மீது எழுகிறது….காரணம் – நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வது அவரது சொந்த அமைப்பாகிய வெற்றித்தமிழர் பேரவையே … // தனக்கு தானே விழா எடுப்பதற்கு ஒரு உதாரணம் மேலே உள்ள இடுகை …. !

2 . // திருவாளர் வைரமுத்து என்னும் மிக மிக மிக மிக பெரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய ஆல்ரவுண்டர் ….
Posted on ஏப்ரல் 23, 2015 by vimarisanam – kavirimainthan // ஜெயகாந்தனுக்கு அவர் ஆற்றிய தொண்டு ? பற்றியது இந்த இடுகை ….இதில் தான் தற்போது தாங்கள் குறிப்பிட்ட // ஜெயகாந்தன் அவர்கள் – மரணத்தைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கையில், அவரது கைகளில் இவரது புத்தகத்தை திணித்து புகைப்படம் எடுத்து, விளம்பரம் செய்துகொண்டவர்களின் கொடுஞ்செயலை மனது மறக்க மறுக்கிறதே…! //


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காேவை சிறுமுகையில் பவானி ஆற்றை ஒட்டி இருந்த ஒரு விஸ்காேஸ் ஆயைையும் அது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதையும் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை … இதனால் பவானி ஆறும் நாசமானது. ...மேலும் வாசிக்க

காேவை சிறுமுகையில் பவானி ஆற்றை ஒட்டி இருந்த ஒரு விஸ்காேஸ் ஆயைையும் அது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதையும் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை …
இதனால்
பவானி ஆறும் நாசமானது.
நோய் தாக்கம்,சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிப்பு, பவானி ஆறு மாசுபாடு என்று தொடர்ந்து விஸ்கோஸ் ஆலைமீது புகார்கள் எழுந்தன. … இந்த ஆலைக்கு எதிராக மக்கள் 13 ஆண்டு கால தொடர் போராட்டத்துக்குப் பிறகு 2001-ம் ஆண்டு விஸ்கோஸ் ஆலை நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது.

இந்த ஆலைக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்திலும் ஸ்டெரிலைட்டில் தற்பாேது நிகழ்ந்தது பாேலவே கலவரம் ..தடியடி… துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தப்பட்டது. என்பது குறிப்படதக்கது … இந்த விஸ்காேஸ் ஆலை அரசின் காெள்கை முடிவுப்படி மூடியதைப் பாேல
ஸ்டெரிலைட்டையும் மூடுமா இந்த அரசுகள் …? இல்லை நீதிமன்றம் கூறியவாறு // இந்த அரசாணை ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை. // என்பதால் ” அனில் ” மீண்டும் மரத்தில் ஏறிக்குமா …?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காேவை சிறுமுகையில் பவானி ஆற்றை ஒட்டி இருந்த ஒரு விஸ்காேஸ் ஆயைையும் அது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதையும் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை … இதனால் பவானி ஆறும் நாசமானது. ...மேலும் வாசிக்க

காேவை சிறுமுகையில் பவானி ஆற்றை ஒட்டி இருந்த ஒரு விஸ்காேஸ் ஆயைையும் அது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதையும் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை …
இதனால்
பவானி ஆறும் நாசமானது.
நோய் தாக்கம்,சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிப்பு, பவானி ஆறு மாசுபாடு என்று தொடர்ந்து விஸ்கோஸ் ஆலைமீது புகார்கள் எழுந்தன. … இந்த ஆலைக்கு எதிராக மக்கள் 13 ஆண்டு கால தொடர் போராட்டத்துக்குப் பிறகு 2001-ம் ஆண்டு விஸ்கோஸ் ஆலை நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது.

இந்த ஆலைக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்திலும் ஸ்டெரிலைட்டில் தற்பாேது நிகழ்ந்தது பாேலவே கலவரம் ..தடியடி… துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தப்பட்டது. என்பது குறிப்படதக்கது … இந்த விஸ்காேஸ் ஆலை அரசின் காெள்கை முடிவுப்படி மூடியதைப் பாேல
ஸ்டெரிலைட்டையும் மூடுமா இந்த அரசுகள் …? இல்லை நீதிமன்றம் கூறியவாறு // இந்த அரசாணை ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை. // என்பதால் ” அனில் ” மீண்டும் மரத்தில் ஏறிக்குமா …?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எண் சாண் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் ….!மேலும் வாசிக்க

எண் சாண் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் ….!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எண் சாண் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் ….!மேலும் வாசிக்க

எண் சாண் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் ….!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் ...மேலும் வாசிக்க

நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் என்பதாகும் ..பாரம்பரியமிக்கது தற்பாேது மதுபனி என்று உலகம் முழுக்க பிரபலம் .. மாவட்டம் மற்றும்….. ஓவியக்கலையின் பெயரிலேயே ஒரு தாெடர் வணடி நிலையம் …! கலைகள் நிரம்பிய நமது இந்தியா …!!!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் ...மேலும் வாசிக்க

நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் என்பதாகும் ..பாரம்பரியமிக்கது தற்பாேது மதுபனி என்று உலகம் முழுக்க பிரபலம் .. மாவட்டம் மற்றும்….. ஓவியக்கலையின் பெயரிலேயே ஒரு தாெடர் வணடி நிலையம் …! கலைகள் நிரம்பிய நமது இந்தியா …!!!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நண்பரே … ! கேக் வடிவில் செய்வதை காண : https://www.youtube.com/watch?v=fp9B0xB0TBI சொடுக்குங்கள் …!மேலும் வாசிக்க

நண்பரே … ! கேக் வடிவில் செய்வதை காண : https://www.youtube.com/watch?v=fp9B0xB0TBI சொடுக்குங்கள் …!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நண்பரே … ! கேக் வடிவில் செய்வதை காண : https://www.youtube.com/watch?v=fp9B0xB0TBI சொடுக்குங்கள் …!மேலும் வாசிக்க

நண்பரே … ! கேக் வடிவில் செய்வதை காண : https://www.youtube.com/watch?v=fp9B0xB0TBI சொடுக்குங்கள் …!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா …! // காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் ….. ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா …! // காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் ….. காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் திரைப்படத்தை திரைப்படமாக பார்க்க வேண்டும், காவிரி பிரச்சினைக்காக காலாவை கர்நாடகாவில் தடை விதிப்பது ஏற்புடையது இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.// https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/neet-exam-should-be-banned-says-thirumavalavan-321730.html. …. இவர் பல கேள்விகளுக்கு பதில் கூறிய பாேது தெரிவித்தக் கருத்து இது……இவர் ஒருவர் தான் இங்குள்ள தலைவர்களில் இவ்வாறு கூறியவர் … இதற்கும் வேறு விதமான சாயம் பூசுகிறவர்களும் இருக்கவே செய்கிறார்கள் என்பது தான் வேதனையான விஷயம் …!!!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா …! // காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் ….. ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா …! // காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் ….. காவிரி பிரச்னைக்காக காலா திரைப்படத்தை எதிர்ப்பது தீர்வாகாது: திருமாவளவன் திரைப்படத்தை திரைப்படமாக பார்க்க வேண்டும், காவிரி பிரச்சினைக்காக காலாவை கர்நாடகாவில் தடை விதிப்பது ஏற்புடையது இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.// https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/neet-exam-should-be-banned-says-thirumavalavan-321730.html. …. இவர் பல கேள்விகளுக்கு பதில் கூறிய பாேது தெரிவித்தக் கருத்து இது……இவர் ஒருவர் தான் இங்குள்ள தலைவர்களில் இவ்வாறு கூறியவர் … இதற்கும் வேறு விதமான சாயம் பூசுகிறவர்களும் இருக்கவே செய்கிறார்கள் என்பது தான் வேதனையான விஷயம் …!!!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா…..! முட்டை இடக்கூட ஓசியில் இடம் தேடுகின்ற பறவையையே நீங்கள் நம்பு வேண்டும் என்று ஒன்று அயைாய் அலைகிறது .. பார்த்து ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா…..! முட்டை இடக்கூட ஓசியில் இடம் தேடுகின்ற பறவையையே நீங்கள் நம்பு வேண்டும் என்று ஒன்று அயைாய் அலைகிறது .. பார்த்து ஏதாவது செய்யுங்கள் …!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா…..! முட்டை இடக்கூட ஓசியில் இடம் தேடுகின்ற பறவையையே நீங்கள் நம்பு வேண்டும் என்று ஒன்று அயைாய் அலைகிறது .. பார்த்து ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா…..! முட்டை இடக்கூட ஓசியில் இடம் தேடுகின்ற பறவையையே நீங்கள் நம்பு வேண்டும் என்று ஒன்று அயைாய் அலைகிறது .. பார்த்து ஏதாவது செய்யுங்கள் …!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்ல முடிவு நடை முறைக்கு வந்தால் …. வரனும் ..பகவான் கண் திறக்கனும் …! இதை சார்ந்த ஒரு சிறு செய்தி ...மேலும் வாசிக்க

நல்ல முடிவு நடை முறைக்கு வந்தால் …. வரனும் ..பகவான் கண் திறக்கனும் …! இதை சார்ந்த ஒரு சிறு செய்தி தங்களின் பார்வைக்கு … எப்படியெல்லாம் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பதறகு உதாரணம்

// மருந்துகள் மற்றும் உபகரணங்கள் விற்பனை : 1737 % லாபம் ஈட்டும் மருத்துவமனைகள் //….. https://patrikai.com/private-hospitals-margin-is-1737-medicine-and-equipment-sales/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 4 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க