பதிவர்
Rishab


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
fake id அரைவிந்து யானை வாழ்ந்தாலும் 1000 பொன் செத்தாலும் 1000 பொன் இந்த சட்டம் நிறைவேறினாலும் லாபம் கோர்ட்டில் தோற்றாலும் ...மேலும் வாசிக்க

fake id அரைவிந்து

யானை வாழ்ந்தாலும் 1000 பொன்
செத்தாலும் 1000 பொன்

இந்த சட்டம் நிறைவேறினாலும் லாபம்
கோர்ட்டில் தோற்றாலும் லாபம்
அதை கூட வைச்சு அரசியல் செய்யலாம் என்பது திராவிட அராபிய கூ முட் டைகளுக்கு தெரியல


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
fake id அரைவிந்து யானை வாழ்ந்தாலும் 1000 பொன் செத்தாலும் 1000 பொன் இந்த சட்டம் நிறைவேறினாலும் லாபம் கோர்ட்டில் தோற்றாலும் ...மேலும் வாசிக்க

fake id அரைவிந்து

யானை வாழ்ந்தாலும் 1000 பொன்
செத்தாலும் 1000 பொன்

இந்த சட்டம் நிறைவேறினாலும் லாபம்
கோர்ட்டில் தோற்றாலும் லாபம்
அதை கூட வைச்சு அரசியல் செய்யலாம் என்பது திராவிட அராபிய கூ முட் டைகளுக்கு தெரியல


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அறிவழகு, உங்கள் இனத்தவர் ஆசை நிறைவேற போவதில்லை 10% ஒதுக்கீடு உடன் உங்க கும்பல் ஆசை நிராசை ஆகி விட்டதுமேலும் வாசிக்க

அறிவழகு, உங்கள் இனத்தவர் ஆசை நிறைவேற போவதில்லை

10% ஒதுக்கீடு உடன் உங்க கும்பல் ஆசை நிராசை ஆகி விட்டது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அறிவழகு, உங்கள் இனத்தவர் ஆசை நிறைவேற போவதில்லை 10% ஒதுக்கீடு உடன் உங்க கும்பல் ஆசை நிராசை ஆகி விட்டதுமேலும் வாசிக்க

அறிவழகு, உங்கள் இனத்தவர் ஆசை நிறைவேற போவதில்லை

10% ஒதுக்கீடு உடன் உங்க கும்பல் ஆசை நிராசை ஆகி விட்டது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க