பதிவர்
Raman A V


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
When Vandalur Zoo was opened (25+ years back??) this bird was their with a name – American Vulture. ...மேலும் வாசிக்க

When Vandalur Zoo was opened (25+ years back??) this bird was their with a name – American Vulture. The tag and description says, that if the bird fully grow the spread wings can measure 7 mtrs., and a very powerful bird. As usual, the bird was not alive in the Zoo for a long due to poor and ignorant maintenance.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
When Vandalur Zoo was opened (25+ years back??) this bird was their with a name – American Vulture. ...மேலும் வாசிக்க

When Vandalur Zoo was opened (25+ years back??) this bird was their with a name – American Vulture. The tag and description says, that if the bird fully grow the spread wings can measure 7 mtrs., and a very powerful bird. As usual, the bird was not alive in the Zoo for a long due to poor and ignorant maintenance.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க