பதிவர்
Raman A V


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
There was a hotel called ‘Bhojan’ near Nagesh Theatre and they used to serve Pazayadu in those days. ...மேலும் வாசிக்க

There was a hotel called ‘Bhojan’ near Nagesh Theatre and they used to serve Pazayadu in those days. Not sure the hotel still exists.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
There was a hotel called ‘Bhojan’ near Nagesh Theatre and they used to serve Pazayadu in those days. ...மேலும் வாசிக்க

There was a hotel called ‘Bhojan’ near Nagesh Theatre and they used to serve Pazayadu in those days. Not sure the hotel still exists.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I heard unlike other airline companies Jet do not have flights on its own but only on lease. ...மேலும் வாசிக்க

I heard unlike other airline companies Jet do not have flights on its own but only on lease. Even Etihad had quote share agreement with Jet but its futile in keep the airlines in track. I pity the employees.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I heard unlike other airline companies Jet do not have flights on its own but only on lease. ...மேலும் வாசிக்க

I heard unlike other airline companies Jet do not have flights on its own but only on lease. Even Etihad had quote share agreement with Jet but its futile in keep the airlines in track. I pity the employees.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க