பதிவர்
Rajagopalan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
மிகவும் வருத்தமளிக்கும் செய்தி இது. இந்த நாட்டில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை வகிப்பவ்ர்கள், மனசாட்சியை புறந்தள்ளி விட்டு செயல்படுவது நமது துர்பாக்கியம்.மேலும் வாசிக்க

மிகவும் வருத்தமளிக்கும் செய்தி இது.
இந்த நாட்டில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை வகிப்பவ்ர்கள், மனசாட்சியை புறந்தள்ளி விட்டு செயல்படுவது நமது துர்பாக்கியம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மிகவும் வருத்தமளிக்கும் செய்தி இது. இந்த நாட்டில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை வகிப்பவ்ர்கள், மனசாட்சியை புறந்தள்ளி விட்டு செயல்படுவது நமது துர்பாக்கியம்.மேலும் வாசிக்க

மிகவும் வருத்தமளிக்கும் செய்தி இது.
இந்த நாட்டில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை வகிப்பவ்ர்கள், மனசாட்சியை புறந்தள்ளி விட்டு செயல்படுவது நமது துர்பாக்கியம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க