பதிவர்
R.Gopalakrishnan


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 2 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Sir, Supposing had there been a coalition Govt. in the center with BJP as the single party majority, pl. ...மேலும் வாசிக்க

Sir,
Supposing had there been a coalition Govt. in the center with BJP as the single party majority, pl. write an article fully satiricle.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sir, Supposing had there been a coalition Govt. in the center with BJP as the single party majority, pl. ...மேலும் வாசிக்க

Sir,
Supposing had there been a coalition Govt. in the center with BJP as the single party majority, pl. write an article fully satiricle.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sir, the above friend is a little bit over zealous.Don’t be angry. Cool,மேலும் வாசிக்க

Sir, the above friend is a little bit over zealous.Don’t be angry. Cool,


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sir, the above friend is a little bit over zealous.Don’t be angry. Cool,மேலும் வாசிக்க

Sir, the above friend is a little bit over zealous.Don’t be angry. Cool,


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Yes Mr.Ravi. I too read a few of his writings. But, it did not strike.மேலும் வாசிக்க

Yes Mr.Ravi. I too read a few of his writings. But, it did not strike.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Yes Mr.Ravi. I too read a few of his writings. But, it did not strike.மேலும் வாசிக்க

Yes Mr.Ravi. I too read a few of his writings. But, it did not strike.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I thought it was either Mr.Kanakaraj or Mr.Arunan of CPM. Both are very excellent performers in any debate, They ...மேலும் வாசிக்க

I thought it was either Mr.Kanakaraj or Mr.Arunan of CPM. Both are very excellent performers
in any debate, They talk only within the subject and under no circumstances they praise their
founders unnecessarily.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I thought it was either Mr.Kanakaraj or Mr.Arunan of CPM. Both are very excellent performers in any debate, They ...மேலும் வாசிக்க

I thought it was either Mr.Kanakaraj or Mr.Arunan of CPM. Both are very excellent performers
in any debate, They talk only within the subject and under no circumstances they praise their
founders unnecessarily.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sorry sir, my guess about the author’s name is wrong.மேலும் வாசிக்க

Sorry sir, my guess about the author’s name is wrong.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 2 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க