பதிவர்
Prabhu Kalidas


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
கோதாரி மைந்தன் கும்பல் கதறுவதை பார்க்கும் போது அடி பலம் போல கதறுங்க கதறுங்க கதறுங்க ஹஹஹஹஹமேலும் வாசிக்க

கோதாரி மைந்தன் கும்பல் கதறுவதை பார்க்கும் போது அடி பலம் போல
கதறுங்க
கதறுங்க
கதறுங்க

ஹஹஹஹஹ


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கோதாரி மைந்தன் கும்பல் கதறுவதை பார்க்கும் போது அடி பலம் போல கதறுங்க கதறுங்க கதறுங்க ஹஹஹஹஹமேலும் வாசிக்க

கோதாரி மைந்தன் கும்பல் கதறுவதை பார்க்கும் போது அடி பலம் போல
கதறுங்க
கதறுங்க
கதறுங்க

ஹஹஹஹஹ


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க