பதிவர்
Prabhu Kalidas


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
உண்மையான தகவல்கள் தானே ஜூவி பொய் சொல்ல வேண்டும் .. இவர்கள் எல்லாம் உத்தமர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிண்றீர்களா ? ...மேலும் வாசிக்க

உண்மையான தகவல்கள் தானே

ஜூவி பொய் சொல்ல வேண்டும் .. இவர்கள் எல்லாம் உத்தமர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிண்றீர்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உண்மையான தகவல்கள் தானே ஜூவி பொய் சொல்ல வேண்டும் .. இவர்கள் எல்லாம் உத்தமர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிண்றீர்களா ? ...மேலும் வாசிக்க

உண்மையான தகவல்கள் தானே

ஜூவி பொய் சொல்ல வேண்டும் .. இவர்கள் எல்லாம் உத்தமர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிண்றீர்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க