பதிவர்
N.Rathna Vel


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 2 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
நாகஸ்வர ஆலய மரபு – ஓர் அறிமுகம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Lalitharam – https://carnaticmusicreview.wordpress.com/2018/01/31/bms-intro/மேலும் வாசிக்க

நாகஸ்வர ஆலய மரபு – ஓர் அறிமுகம் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி Lalitharam – https://carnaticmusicreview.wordpress.com/2018/01/31/bms-intro/


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வேதனையும் கொண்டாட்டமும் பாற்பற்கள் முளைத்தல் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

வேதனையும் கொண்டாட்டமும் பாற்பற்கள் முளைத்தல் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வேதனையும் கொண்டாட்டமும் பாற்பற்கள் முளைத்தல் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

வேதனையும் கொண்டாட்டமும் பாற்பற்கள் முளைத்தல் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தமிழ்நதியின் ‘மாயக் குதிரை’ – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

தமிழ்நதியின் ‘மாயக் குதிரை’ – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தமிழ்நதியின் ‘மாயக் குதிரை’ – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

தமிழ்நதியின் ‘மாயக் குதிரை’ – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பகலில் உறங்கினால் உடல் நிறை அதிகரிக்குமா? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

பகலில் உறங்கினால் உடல் நிறை அதிகரிக்குமா? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பகலில் உறங்கினால் உடல் நிறை அதிகரிக்குமா? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

பகலில் உறங்கினால் உடல் நிறை அதிகரிக்குமா? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மார்பகப் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

மார்பகப் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மார்பகப் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

மார்பகப் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது? – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெள்ளைபடுதல்- எதிரொலி கேள்வி பதில் – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

வெள்ளைபடுதல்- எதிரொலி கேள்வி பதில் – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெள்ளைபடுதல்- எதிரொலி கேள்வி பதில் – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

வெள்ளைபடுதல்- எதிரொலி கேள்வி பதில் – அருமையான மருத்துவப் பதிவு. எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அடிக்கடி மறதி – எதிரொலி கேள்வி பதில் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

அடிக்கடி மறதி – எதிரொலி கேள்வி பதில் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அடிக்கடி மறதி – எதிரொலி கேள்வி பதில் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandanமேலும் வாசிக்க

அடிக்கடி மறதி – எதிரொலி கேள்வி பதில் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சைவ நாகஸ்வர மரபு – ஆறாம் திருநாள் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி கமகம்மேலும் வாசிக்க

சைவ நாகஸ்வர மரபு – ஆறாம் திருநாள் – எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி கமகம்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கண்ணில் கருவளையம் தீர்வு என்ன? – எதிரொலி கேள்வி பதில் – அவசியமான மருத்துவச் செய்திகள். எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் ...மேலும் வாசிக்க

கண்ணில் கருவளையம் தீர்வு என்ன? – எதிரொலி கேள்வி பதில் – அவசியமான மருத்துவச் செய்திகள். எனது பக்கத்தில் பகிர்கிறேன். நன்றி டாக்டர் Dr.M.K.Muruganandan


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 2 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க