பதிவர்
Mercy


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
KM Sir please read this soon. Sometimes they remove news like this very quickly. https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/the-washington-post-writes-article-on-nakkheeran-gopal-arrest-331746.htmlமேலும் வாசிக்க

KM Sir please read this soon. Sometimes they remove news like this very quickly.
https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/the-washington-post-writes-article-on-nakkheeran-gopal-arrest-331746.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir please read this soon. Sometimes they remove news like this very quickly. https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/the-washington-post-writes-article-on-nakkheeran-gopal-arrest-331746.htmlமேலும் வாசிக்க

KM Sir please read this soon. Sometimes they remove news like this very quickly.
https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/the-washington-post-writes-article-on-nakkheeran-gopal-arrest-331746.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir this message made me sick because our whole family people are teachers.So I am sending it to ...மேலும் வாசிக்க

KM Sir this message made me sick because our whole family people are teachers.So I am sending it to you.
https://tamil.oneindia.com/news/india/abvp-activists-call-mandsaur-professor-anti-national-he-touches-feet-330802.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
KM Sir this message made me sick because our whole family people are teachers.So I am sending it to ...மேலும் வாசிக்க

KM Sir this message made me sick because our whole family people are teachers.So I am sending it to you.
https://tamil.oneindia.com/news/india/abvp-activists-call-mandsaur-professor-anti-national-he-touches-feet-330802.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Mr please see the next article and read Mahatma Gandhi’s words.மேலும் வாசிக்க

Mr please see the next article and read Mahatma Gandhi’s words.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Mr please see the next article and read Mahatma Gandhi’s words.மேலும் வாசிக்க

Mr please see the next article and read Mahatma Gandhi’s words.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Very nice. Thought provoking.மேலும் வாசிக்க

Very nice. Thought provoking.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Very nice. Thought provoking.மேலும் வாசிக்க

Very nice. Thought provoking.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
https://tamil.drivespark.com/four-wheelers/2018/niti-ayog-plans-to-bring-private-as-partner-for-electric-bus-fleet-015955.html?ufrom=tamildrivesparklink5 Modi’s plan to open a new business for his friends.மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
https://tamil.drivespark.com/four-wheelers/2018/niti-ayog-plans-to-bring-private-as-partner-for-electric-bus-fleet-015955.html?ufrom=tamildrivesparklink5 Modi’s plan to open a new business for his friends.மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க