பதிவர்
Mani


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 5 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Sun TV is most biased TV of the all. Especially their anchors .They always spread rumours and hear ...மேலும் வாசிக்க

Sun TV is most biased TV of the all. Especially their anchors .They always spread rumours and hear says . Nakkeran and Sun Tv are always hand in glove and people normally dont take them seriously. Even the present row between Stalin and KD brothers will be solved amicably as they are interested in money only. Actor Vijay also should not take it seriously because just uttering a dialogue or two against BJP and AIADMK GOVT does not give you give the opportunity to rule Tamilnadu and it will not be liked by Stalin who thinks since Kalaignar is no more decks have been cleared for him to rule Tamilnadu. But he even have to wait longer as more players are in the ring. Come Dec 12 . The political scenerio will change and it certainly will not be a cakewalk for Stalin..
.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sun TV is most biased TV of the all. Especially their anchors .They always spread rumours and hear ...மேலும் வாசிக்க

Sun TV is most biased TV of the all. Especially their anchors .They always spread rumours and hear says . Nakkeran and Sun Tv are always hand in glove and people normally dont take them seriously. Even the present row between Stalin and KD brothers will be solved amicably as they are interested in money only. Actor Vijay also should not take it seriously because just uttering a dialogue or two against BJP and AIADMK GOVT does not give you give the opportunity to rule Tamilnadu and it will not be liked by Stalin who thinks since Kalaignar is no more decks have been cleared for him to rule Tamilnadu. But he even have to wait longer as more players are in the ring. Come Dec 12 . The political scenerio will change and it certainly will not be a cakewalk for Stalin..
.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
BALA என்கிற பெயரில் எழுதுவதை விட, வைரமுத்து ரசிகன் /வெறியன்/கட்சிக்காரன் என்று பெயர் போட்டு இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கலாமே. பதில் ...மேலும் வாசிக்க

BALA என்கிற பெயரில் எழுதுவதை விட, வைரமுத்து ரசிகன் /வெறியன்/கட்சிக்காரன் என்று பெயர் போட்டு இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கலாமே. பதில் உங்கள் கேள்வியிலேயே கிடைத்திருக்கும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
BALA என்கிற பெயரில் எழுதுவதை விட, வைரமுத்து ரசிகன் /வெறியன்/கட்சிக்காரன் என்று பெயர் போட்டு இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கலாமே. பதில் ...மேலும் வாசிக்க

BALA என்கிற பெயரில் எழுதுவதை விட, வைரமுத்து ரசிகன் /வெறியன்/கட்சிக்காரன் என்று பெயர் போட்டு இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கலாமே. பதில் உங்கள் கேள்வியிலேயே கிடைத்திருக்கும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A woman that too a married woman will not accuse a person just like that. In this case ...மேலும் வாசிக்க

A woman that too a married woman will not accuse a person just like that. In this case Vairamuthu
seems to be a habitual offender . Chinmayi says that Vairamuthu also know what happened in
Switzerland.. If he is ” innocent ” let him file a case against Chinmayi. But certain elements in
Tamilnadu support the accused instead of the woman who complains . Will they do that if same thing happened to the womenfolk in their family.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A woman that too a married woman will not accuse a person just like that. In this case ...மேலும் வாசிக்க

A woman that too a married woman will not accuse a person just like that. In this case Vairamuthu
seems to be a habitual offender . Chinmayi says that Vairamuthu also know what happened in
Switzerland.. If he is ” innocent ” let him file a case against Chinmayi. But certain elements in
Tamilnadu support the accused instead of the woman who complains . Will they do that if same thing happened to the womenfolk in their family.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் என்று “ஜவடால்” விடும் வைரமுத்து நீதிமன்றத்திற்கு போகட்டுமே. என் மானத்தை வாங்குகிறார் சின்மயி என்று புகார் ...மேலும் வாசிக்க

அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் என்று “ஜவடால்” விடும் வைரமுத்து நீதிமன்றத்திற்கு போகட்டுமே.
என் மானத்தை வாங்குகிறார் சின்மயி என்று புகார் கொடுக்கட்டுமே.
போனால், அவர் மானம் மேலும் சந்தி சிரித்து விடும்.
அவர் பெண்கள் விடுதி நடத்துவது எதற்கு;
தனியே மாடியில் ஆபீஸ் வைத்திருப்பது ஏன்:
என்பது போன்ற சிந்து பாடும் கவிஞரின் சகல விவகாரங்களும் சந்திக்கு வந்துவிடும்.
வக்கணையாக பேசத்தெரிந்து விட்டால் அயோக்கியர்கள் யோக்கியர் ஆகி விட முடியுமா ?
இன்று கூட இரண்டு பெண்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து எழுதி இருக்கிறார்கள்.
ஏ.ஆர். ரஹமான் அவர்களிடம் பாட வாய்ப்பு வாங்கிக்கொடுப்பதாகக் கூறி
வரவழைத்து தனிமையில் வம்பு பண்ணினார் என்று.
இனி ஏ.ஆர். ரஹமான் இந்த அசிங்கக் கவிஞரை பக்கத்தில் கூட
நெருங்க விட மாட்டார்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் என்று “ஜவடால்” விடும் வைரமுத்து நீதிமன்றத்திற்கு போகட்டுமே. என் மானத்தை வாங்குகிறார் சின்மயி என்று புகார் ...மேலும் வாசிக்க

அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் என்று “ஜவடால்” விடும் வைரமுத்து நீதிமன்றத்திற்கு போகட்டுமே.
என் மானத்தை வாங்குகிறார் சின்மயி என்று புகார் கொடுக்கட்டுமே.
போனால், அவர் மானம் மேலும் சந்தி சிரித்து விடும்.
அவர் பெண்கள் விடுதி நடத்துவது எதற்கு;
தனியே மாடியில் ஆபீஸ் வைத்திருப்பது ஏன்:
என்பது போன்ற சிந்து பாடும் கவிஞரின் சகல விவகாரங்களும் சந்திக்கு வந்துவிடும்.
வக்கணையாக பேசத்தெரிந்து விட்டால் அயோக்கியர்கள் யோக்கியர் ஆகி விட முடியுமா ?
இன்று கூட இரண்டு பெண்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து எழுதி இருக்கிறார்கள்.
ஏ.ஆர். ரஹமான் அவர்களிடம் பாட வாய்ப்பு வாங்கிக்கொடுப்பதாகக் கூறி
வரவழைத்து தனிமையில் வம்பு பண்ணினார் என்று.
இனி ஏ.ஆர். ரஹமான் இந்த அசிங்கக் கவிஞரை பக்கத்தில் கூட
நெருங்க விட மாட்டார்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
As long as Jayalaitha was alive political atmospere in Tamilnadu was calm , but once she is no more ...மேலும் வாசிக்க

As long as Jayalaitha was alive political atmospere in Tamilnadu was calm , but once she is no more all the players esp kamalahasan , ttv dinakaan, stalin , even karunas (who owes his victory
for the two leaves symbol) and are jumping and indulging all sorts of drama to win some political mileage. but mark my words they cannot do anything as long as Modi is there. That is why
these people hate Modi .He is the stumbling block to many peoples aspirations esp Stalin.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
As long as Jayalaitha was alive political atmospere in Tamilnadu was calm , but once she is no more ...மேலும் வாசிக்க

As long as Jayalaitha was alive political atmospere in Tamilnadu was calm , but once she is no more all the players esp kamalahasan , ttv dinakaan, stalin , even karunas (who owes his victory
for the two leaves symbol) and are jumping and indulging all sorts of drama to win some political mileage. but mark my words they cannot do anything as long as Modi is there. That is why
these people hate Modi .He is the stumbling block to many peoples aspirations esp Stalin.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Venkat, // you cannot bring realistic view to this wonderful blog. only jalras are allowed! // ...மேலும் வாசிக்க

Venkat,

// you cannot bring realistic view to this wonderful blog. only jalras are allowed! //

Your views are allowed here by K.M.sir.
Are you a JALRAA ?

Kartik’s pinnoottam is also here
.
YOU ARE A BLIND BAKT sorry SLAVE.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Venkat, // you cannot bring realistic view to this wonderful blog. only jalras are allowed! // ...மேலும் வாசிக்க

Venkat,

// you cannot bring realistic view to this wonderful blog. only jalras are allowed! //

Your views are allowed here by K.M.sir.
Are you a JALRAA ?

Kartik’s pinnoottam is also here
.
YOU ARE A BLIND BAKT sorry SLAVE.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெங்கட் சார், இதை விடுங்க; ஒங்களால சொல்ல முடியாது. அடுத்த இடுகைல செத்துக்கிட்டுருக்காரே ஒரு கிழவர் அகர்வால். அவர் சொல்றதைப்பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க ...மேலும் வாசிக்க

வெங்கட் சார்,

இதை விடுங்க; ஒங்களால சொல்ல முடியாது. அடுத்த இடுகைல செத்துக்கிட்டுருக்காரே ஒரு கிழவர் அகர்வால். அவர் சொல்றதைப்பத்தி நீங்க
என்ன சொல்றீங்க ? செத்துப்போனவர் ஒரு பைத்தியம் அப்படீம்பீங்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெங்கட் சார், இதை விடுங்க; ஒங்களால சொல்ல முடியாது. அடுத்த இடுகைல செத்துக்கிட்டுருக்காரே ஒரு கிழவர் அகர்வால். அவர் சொல்றதைப்பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க ...மேலும் வாசிக்க

வெங்கட் சார்,

இதை விடுங்க; ஒங்களால சொல்ல முடியாது. அடுத்த இடுகைல செத்துக்கிட்டுருக்காரே ஒரு கிழவர் அகர்வால். அவர் சொல்றதைப்பத்தி நீங்க
என்ன சொல்றீங்க ? செத்துப்போனவர் ஒரு பைத்தியம் அப்படீம்பீங்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெங்கட் சார், // only 40% of benefit on any government scheme goes to public due to deep rooted ...மேலும் வாசிக்க

வெங்கட் சார்,

// only 40% of benefit on any government scheme goes to public due to deep rooted corruption in the system. no government can remove this unless people and babu’s change //

இவரால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னா அப்புறம் என்ன எழவுக்கு இவரை கட்டிக்கிட்டு அழணும் ? தேவ கவுடாவே தேவலை போலேருக்கே.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 5 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க