பதிவர்
Mani


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 6 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
இன்னும் ஆட்சிக்கு வேறு வந்து விட்டால் இவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருப்பார்களோ ? எடப்பாடி அய்யா மற்ற விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும், குறைந்த பட்சம் ‘பந்தா’ ...மேலும் வாசிக்க

இன்னும் ஆட்சிக்கு வேறு வந்து விட்டால்
இவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருப்பார்களோ ? எடப்பாடி அய்யா மற்ற விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும், குறைந்த பட்சம் ‘பந்தா’ எதுவுமே பண்ணிக்கொள்வதில்லை
என்பதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்னும் ஆட்சிக்கு வேறு வந்து விட்டால் இவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருப்பார்களோ ? எடப்பாடி அய்யா மற்ற விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும், குறைந்த பட்சம் ‘பந்தா’ ...மேலும் வாசிக்க

இன்னும் ஆட்சிக்கு வேறு வந்து விட்டால்
இவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருப்பார்களோ ? எடப்பாடி அய்யா மற்ற விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும், குறைந்த பட்சம் ‘பந்தா’ எதுவுமே பண்ணிக்கொள்வதில்லை
என்பதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஸ்டாலின், தான் ஏற்கெனவெ மஹாராஜா (அதான் சி.எம்.) ஆகி விட்டதாகவே நினைத்துக் கொள்கிறார். அவரது நடையுடை ...மேலும் வாசிக்க

ஸ்டாலின், தான் ஏற்கெனவெ மஹாராஜா (அதான் சி.எம்.) ஆகி விட்டதாகவே நினைத்துக் கொள்கிறார். அவரது நடையுடை பாவனைகள் எல்லாம் மாறி விட்டன. கால்கள் தரையிலேயே இல்லை.
பிறகென்ன சபரீசன் தான் துணைமுதலமைச்சர். இந்த வாய்ப்பு மகனுக்கு
சென்றிருக்க வேண்டியது. அவர் சதா சினிமா நடிகைகளுடன் சுற்றிக்கொண்டிருப்பது சபரீசனுக்கு அதிருஷ்டமாகி விட்டது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஸ்டாலின், தான் ஏற்கெனவெ மஹாராஜா (அதான் சி.எம்.) ஆகி விட்டதாகவே நினைத்துக் கொள்கிறார். அவரது நடையுடை ...மேலும் வாசிக்க

ஸ்டாலின், தான் ஏற்கெனவெ மஹாராஜா (அதான் சி.எம்.) ஆகி விட்டதாகவே நினைத்துக் கொள்கிறார். அவரது நடையுடை பாவனைகள் எல்லாம் மாறி விட்டன. கால்கள் தரையிலேயே இல்லை.
பிறகென்ன சபரீசன் தான் துணைமுதலமைச்சர். இந்த வாய்ப்பு மகனுக்கு
சென்றிருக்க வேண்டியது. அவர் சதா சினிமா நடிகைகளுடன் சுற்றிக்கொண்டிருப்பது சபரீசனுக்கு அதிருஷ்டமாகி விட்டது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Mr.Karthik, He is the Great YOGI Adityanath !மேலும் வாசிக்க

Mr.Karthik,

He is the Great YOGI Adityanath !


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Mr.Karthik, He is the Great YOGI Adityanath !மேலும் வாசிக்க

Mr.Karthik,

He is the Great YOGI Adityanath !


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
24 மணி நேரம் ஆச்சு. புது கவர்னர் நியமனம் பற்றி சு.சுவாமி வாயே திறக்கவில்லையே. கல்லுடன் மோதினால் மண்டை தான் உடையும் என்று ...மேலும் வாசிக்க

24 மணி நேரம் ஆச்சு. புது கவர்னர் நியமனம் பற்றி சு.சுவாமி வாயே திறக்கவில்லையே. கல்லுடன் மோதினால் மண்டை தான் உடையும் என்று
தெளிந்து விட்டாரா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
24 மணி நேரம் ஆச்சு. புது கவர்னர் நியமனம் பற்றி சு.சுவாமி வாயே திறக்கவில்லையே. கல்லுடன் மோதினால் மண்டை தான் உடையும் என்று ...மேலும் வாசிக்க

24 மணி நேரம் ஆச்சு. புது கவர்னர் நியமனம் பற்றி சு.சுவாமி வாயே திறக்கவில்லையே. கல்லுடன் மோதினால் மண்டை தான் உடையும் என்று
தெளிந்து விட்டாரா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நானும் இதையே வழிமொழிந்து வேண்டுகிறேன்.மேலும் வாசிக்க

நானும் இதையே வழிமொழிந்து வேண்டுகிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நானும் இதையே வழிமொழிந்து வேண்டுகிறேன்.மேலும் வாசிக்க

நானும் இதையே வழிமொழிந்து வேண்டுகிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
// ஹா ஹா ஹா.// ஹி ஹி ஹி ஹூ ஹூ ஹூ ஹே ...மேலும் வாசிக்க

// ஹா ஹா ஹா.//

ஹி ஹி ஹி ஹூ ஹூ ஹூ ஹே ஹே ஹே


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
// ஹா ஹா ஹா.// ஹி ஹி ஹி ஹூ ஹூ ஹூ ஹே ...மேலும் வாசிக்க

// ஹா ஹா ஹா.//

ஹி ஹி ஹி ஹூ ஹூ ஹூ ஹே ஹே ஹே


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
It is a ploy by stalin that he will discuss Mekadatu issue with Cong highcommand. People know DMK ...மேலும் வாசிக்க

It is a ploy by stalin that he will discuss Mekadatu issue with Cong highcommand. People know DMK very well. that it is the most opportunic party and the alliance with Congress is to win more MP seats and if by chance cong comes back to power DMK will certainly bypass Mekadatu issue , and will try to secure PLUM portfolios of ministries at center to add more money to its already swollen coffers.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
It is a ploy by stalin that he will discuss Mekadatu issue with Cong highcommand. People know DMK ...மேலும் வாசிக்க

It is a ploy by stalin that he will discuss Mekadatu issue with Cong highcommand. People know DMK very well. that it is the most opportunic party and the alliance with Congress is to win more MP seats and if by chance cong comes back to power DMK will certainly bypass Mekadatu issue , and will try to secure PLUM portfolios of ministries at center to add more money to its already swollen coffers.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தமிழ்நாட்டில் கோவையில் ஒரு மோசடி கும்பலோடு விட்டது என்று நினைத்திருந்தோம்; போட்டிக்கு புதிய கூட்டம் பங்களூரிலிருந்து படையெடுத்து வந்து விட்டது. ...மேலும் வாசிக்க

தமிழ்நாட்டில் கோவையில் ஒரு மோசடி கும்பலோடு விட்டது என்று நினைத்திருந்தோம்; போட்டிக்கு புதிய கூட்டம் பங்களூரிலிருந்து படையெடுத்து வந்து விட்டது. இது முளையிலேயே கிள்ளியெறியப்பட வேண்டிய விஷயம்.

பொய்சொல்லிகள். ஊரைஏமாற்றும் மோசடி பேர்வழிகள்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 6 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க