பதிவர்
LVISS


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 3 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
CMB has all the powers There is no need to approach the centre – That means the centre is ...மேலும் வாசிக்க

CMB has all the powers There is no need to approach the centre – That means the centre is absolved of all responsibilities of deciding on any dispute among the states -THis also means that the states cannot talk of back stabbing and droham hereafter –
I know that you dont like any contrary view to yours but you also say that you will entertain contrary views —
I am only expressing my views –Where is the propaganda -People dont go by what others write –My views are my views –People decide on their own – This has been proved time and again —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A typical thongu sabai — It doesnt matter which party is going to form the govt but its longevity ...மேலும் வாசிக்க

A typical thongu sabai —
It doesnt matter which party is going to form the govt but its longevity cannot be assured –Why Karnataka chose to settle for an indecisive result- —
By the way the people of Karnataka delivered a tight slap to the vethuvettus —
Some channels predicted victory for BJP in their enthusiasm to see it form the govt–They were hoping till the last moment for a turn around in favour of BJP —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A typical thongu sabai — It doesnt matter which party is going to form the govt but its longevity ...மேலும் வாசிக்க

A typical thongu sabai —
It doesnt matter which party is going to form the govt but its longevity cannot be assured –Why Karnataka chose to settle for an indecisive result- —
By the way the people of Karnataka delivered a tight slap to the vethuvettus —
Some channels predicted victory for BJP in their enthusiasm to see it form the govt–They were hoping till the last moment for a turn around in favour of BJP —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
It is an established practice that those who occupy a post temporarily cannot take major decisions —மேலும் வாசிக்க

It is an established practice that those who occupy a post temporarily cannot take major decisions —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
It is an established practice that those who occupy a post temporarily cannot take major decisions —மேலும் வாசிக்க

It is an established practice that those who occupy a post temporarily cannot take major decisions —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The people of Karnataka has answered that kollywood vethuvettu in grand style by giving the BJP almost ...மேலும் வாசிக்க

The people of Karnataka has answered that kollywood vethuvettu in grand style by giving the BJP almost double the seat –
I would like to see a head small swollen tail govt and how it handles the cauvery issue —
Another state has shown how we in T Nadu are not in sync with most other states in assessing the BJP – Sadly we have become a one issue state and dont allow any new industries to come up —
Soon after the Gujarat election a hung assembly was predicted in Karnataka with HDK as CM —
Whether it is BJP or a coalition govt it is likely to be unstable —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The people of Karnataka has answered that kollywood vethuvettu in grand style by giving the BJP almost ...மேலும் வாசிக்க

The people of Karnataka has answered that kollywood vethuvettu in grand style by giving the BJP almost double the seat –
I would like to see a head small swollen tail govt and how it handles the cauvery issue —
Another state has shown how we in T Nadu are not in sync with most other states in assessing the BJP – Sadly we have become a one issue state and dont allow any new industries to come up —
Soon after the Gujarat election a hung assembly was predicted in Karnataka with HDK as CM —
Whether it is BJP or a coalition govt it is likely to be unstable —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
If the supreme court approves the draft all the questions get answered – If the court modifies and makes ...மேலும் வாசிக்க

If the supreme court approves the draft all the questions get answered – If the court modifies and makes it better it is to be welcomed –Will wait and see —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
If the supreme court approves the draft all the questions get answered – If the court modifies and makes ...மேலும் வாசிக்க

If the supreme court approves the draft all the questions get answered – If the court modifies and makes it better it is to be welcomed –Will wait and see —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sandhegame vendam -Pirandhu, valarndhu ,velai seidhu ippo kizhavanaga vazhvadhum idhay tamizh nattil dhan – ungal karuthukku othu ...மேலும் வாசிக்க

Sandhegame vendam -Pirandhu, valarndhu ,velai seidhu ippo kizhavanaga vazhvadhum idhay tamizh nattil dhan –
ungal karuthukku othu pogavillai enral udanay goojakkal , drogigal ,thari kettavargal appadithaney —
Lviss ennudaya punai peyar –


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Sandhegame vendam -Pirandhu, valarndhu ,velai seidhu ippo kizhavanaga vazhvadhum idhay tamizh nattil dhan – ungal karuthukku othu ...மேலும் வாசிக்க

Sandhegame vendam -Pirandhu, valarndhu ,velai seidhu ippo kizhavanaga vazhvadhum idhay tamizh nattil dhan –
ungal karuthukku othu pogavillai enral udanay goojakkal , drogigal ,thari kettavargal appadithaney —
Lviss ennudaya punai peyar –


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
http://www.thehindu.com/news/national/centre-submits-cauvery-draft-scheme-in-supreme-court/article23879456.ece Salient features—The supreme court will examine whether the scheme is in consonance ...மேலும் வாசிக்க

http://www.thehindu.com/news/national/centre-submits-cauvery-draft-scheme-in-supreme-court/article23879456.ece

Salient features—The supreme court will examine whether the scheme is in consonance with their judgement -If it okays the draft thats it – 2)Reservoirs would be operated in integrated manner under the overall guidance of the authority -(One state cannot do anything unilaterally)
3)The authority would monitor storage ,apportionment,regulation and control of cauvery waters One state cannot arbitrarily decide the storage level ,apportionment etc Regulation and control of cauvery rests with the Authority and not one state – 4) The authority ,not any one state ,will decide on the distress formula –


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
http://www.thehindu.com/news/national/centre-submits-cauvery-draft-scheme-in-supreme-court/article23879456.ece Salient features—The supreme court will examine whether the scheme is in consonance ...மேலும் வாசிக்க

http://www.thehindu.com/news/national/centre-submits-cauvery-draft-scheme-in-supreme-court/article23879456.ece

Salient features—The supreme court will examine whether the scheme is in consonance with their judgement -If it okays the draft thats it – 2)Reservoirs would be operated in integrated manner under the overall guidance of the authority -(One state cannot do anything unilaterally)
3)The authority would monitor storage ,apportionment,regulation and control of cauvery waters One state cannot arbitrarily decide the storage level ,apportionment etc Regulation and control of cauvery rests with the Authority and not one state – 4) The authority ,not any one state ,will decide on the distress formula –


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
This Aanmeeka arasiyal is a non starter —Most of the politicians are firm believers in God -They are ...மேலும் வாசிக்க

This Aanmeeka arasiyal is a non starter —Most of the politicians are firm believers in God -They are also aanmeekavadhis in their own way —
What is Rajini really waiting for ?–If he is waiting for the state election before its due time he is going to be disappointed —


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 3 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க