பதிவர்
Koil Pillai


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
தெய்வீக சிரிப்பு..... வருகைக்கு மிக நன்றிகள் வெங்கட். கோமேலும் வாசிக்க
தெய்வீக சிரிப்பு.....

வருகைக்கு மிக நன்றிகள் வெங்கட்.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருகைக்கும் தங்களின் நினைவு பகிர்விற்கு மிக்க நன்றிகள் நண்பர்களே. கோமேலும் வாசிக்க
வருகைக்கும் தங்களின் நினைவு பகிர்விற்கு மிக்க நன்றிகள் நண்பர்களே.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்போ வேறென்ன நடந்திருக்கவேண்டும்? வருகைக்குமிக்க நன்றி ஐயா.. கோமேலும் வாசிக்க
அப்போ வேறென்ன நடந்திருக்கவேண்டும்?

வருகைக்குமிக்க நன்றி ஐயா..

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள் நண்பர்களே. கழுவி ஊற்றுவதில் நீங்களும் கைதேர்ந்தவரென்று சொல்லுங்க. கோமேலும் வாசிக்க
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள் நண்பர்களே.
கழுவி ஊற்றுவதில் நீங்களும் கைதேர்ந்தவரென்று சொல்லுங்க.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள் ஐயா. என் ஆசையை அங்கீகரித்தமைக்கும் மிக்க நன்றிகள். கோமேலும் வாசிக்க
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள் ஐயா.

என் ஆசையை அங்கீகரித்தமைக்கும் மிக்க நன்றிகள்.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள்; இது பாராட்டா... இல்ல கழுவி ஊத்தறமாதிரியா?. கோமேலும் வாசிக்க
வருகைக்கு மிக்க நன்றிகள்; இது பாராட்டா... இல்ல கழுவி ஊத்தறமாதிரியா?.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பாராட்டுக்குரியவரை(நே.து.சு.) , பாராட்டுக்குரியவர், பாராட்டி பெருமை சேர்த்த தகவலை பலரும் பாராட்டும்படி பகிர்ந்தமை உண்மையில் பாராட்டுக்குரியது. பெருந்தலைவர் எனும் அடைமொழியின் அர்த்தத்தின் ஆழம் இதன் ...மேலும் வாசிக்க
பாராட்டுக்குரியவரை(நே.து.சு.) , பாராட்டுக்குரியவர், பாராட்டி பெருமை சேர்த்த தகவலை பலரும் பாராட்டும்படி பகிர்ந்தமை உண்மையில் பாராட்டுக்குரியது.

பெருந்தலைவர் எனும் அடைமொழியின் அர்த்தத்தின் ஆழம் இதன் மூலமும் நன்கு அறியமுடிகிறது.

வாழ்த்துக்கள்.

கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எளிமையாக விளக்கும் உங்கள் பாங்கு பாராட்டிற்குரியது. ஊமைகனவு பதிவரின் விளக்கவுரையும் ஏற்புடையதே. தமிழினி மெல்ல சாகும் தருவாயில் , சின்ன பெரிய என்பது எளிமையாக போய் ...மேலும் வாசிக்க
எளிமையாக விளக்கும் உங்கள் பாங்கு பாராட்டிற்குரியது.
ஊமைகனவு பதிவரின் விளக்கவுரையும் ஏற்புடையதே.

தமிழினி மெல்ல சாகும் தருவாயில் , சின்ன பெரிய என்பது எளிமையாக போய் சேரும், வல்லினம் என்றால் என்ன மெல்லினம் என்றால் என்ன என்று அறிந்த தமிழ் பண்டிதர்களுக்கு சரியே, மற்றபடி வெகுஜன தமிழருக்கு சின்ன பெரிய - இரண்டு, மூன்று .. என்பதே சரியான அணுகுமுறையாக இருக்கும் என்பது என் கருத்து.
நன்றிகள் பல.
கோ

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பார்த்திருக்கிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன். தங்களின் செய்திகளும் புகைப்படங்களும் அருமை. கோ.மேலும் வாசிக்க
பார்த்திருக்கிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன்.
தங்களின் செய்திகளும் புகைப்படங்களும் அருமை.

கோ.

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க