பதிவர்
Karthik


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Shah, Modi – who is that third person? Nanbar Jayakumar statement is very opt, they should be standing beside ...மேலும் வாசிக்க

Shah, Modi – who is that third person?
Nanbar Jayakumar statement is very opt, they should be standing beside Patel statue.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Shah, Modi – who is that third person? Nanbar Jayakumar statement is very opt, they should be standing beside ...மேலும் வாசிக்க

Shah, Modi – who is that third person?
Nanbar Jayakumar statement is very opt, they should be standing beside Patel statue.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“அதமம்” என்ற வார்த்தையின் விளக்கமே இப்போதுதான் தெரிந்துகொண்டேன் , நல்ல பகிர்வு , வணிகமயமான வாழ்வின் அவலம் , துயர் எனக்கும் பலமுறை நிகழ்ந்திருக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

“அதமம்” என்ற வார்த்தையின் விளக்கமே இப்போதுதான் தெரிந்துகொண்டேன் , நல்ல பகிர்வு , வணிகமயமான வாழ்வின் அவலம் , துயர் எனக்கும் பலமுறை நிகழ்ந்திருக்கிறது .


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க