பதிவர்
Ganpat


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
மோடிக்கு ஓட்டு அளிக்க கூடாது என்பது ஒரு விமரிசனம்/ கருத்து.ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்பது ஒரு செயல்/ திட்டம்.நான்கு ஆண்டுகளாக கருத்தை சொல்லி மக்கள் மனதை பண்படுத்தியாகி ...மேலும் வாசிக்க

மோடிக்கு ஓட்டு அளிக்க கூடாது என்பது ஒரு விமரிசனம்/ கருத்து.ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்பது ஒரு செயல்/ திட்டம்.நான்கு ஆண்டுகளாக கருத்தை சொல்லி மக்கள் மனதை பண்படுத்தியாகி விட்டது இனி செயலை விதைப்பதே முறை.எனவே இனி ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்று சொல்வதே சரி.(என்பதே என் கருத்து)


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மோடிக்கு ஓட்டு அளிக்க கூடாது என்பது ஒரு விமரிசனம்/ கருத்து.ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்பது ஒரு செயல்/ திட்டம்.நான்கு ஆண்டுகளாக கருத்தை சொல்லி மக்கள் மனதை பண்படுத்தியாகி ...மேலும் வாசிக்க

மோடிக்கு ஓட்டு அளிக்க கூடாது என்பது ஒரு விமரிசனம்/ கருத்து.ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்பது ஒரு செயல்/ திட்டம்.நான்கு ஆண்டுகளாக கருத்தை சொல்லி மக்கள் மனதை பண்படுத்தியாகி விட்டது இனி செயலை விதைப்பதே முறை.எனவே இனி ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்று சொல்வதே சரி.(என்பதே என் கருத்து)


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்னும் தேர்தலுக்கு ஒரு ஆண்டுதான் உள்ளது எனும் நிலையில் பிரதமர் பதவிக்கு மோடியா ராகுலா என்பதே மக்கள் எடுக்கவேண்டிய முடிவு.எனவே இனி மோடிக்கு ஒட்டு ...மேலும் வாசிக்க

இன்னும் தேர்தலுக்கு ஒரு ஆண்டுதான் உள்ளது எனும் நிலையில் பிரதமர் பதவிக்கு மோடியா ராகுலா என்பதே மக்கள் எடுக்கவேண்டிய முடிவு.எனவே இனி மோடிக்கு ஒட்டு அளிக்க கூடாது என்பதை விடுத்து ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்ற கோஷத்தை பரப்புவோம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்னும் தேர்தலுக்கு ஒரு ஆண்டுதான் உள்ளது எனும் நிலையில் பிரதமர் பதவிக்கு மோடியா ராகுலா என்பதே மக்கள் எடுக்கவேண்டிய முடிவு.எனவே இனி மோடிக்கு ஒட்டு ...மேலும் வாசிக்க

இன்னும் தேர்தலுக்கு ஒரு ஆண்டுதான் உள்ளது எனும் நிலையில் பிரதமர் பதவிக்கு மோடியா ராகுலா என்பதே மக்கள் எடுக்கவேண்டிய முடிவு.எனவே இனி மோடிக்கு ஒட்டு அளிக்க கூடாது என்பதை விடுத்து ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்ற கோஷத்தை பரப்புவோம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க