பதிவர்
D. Chandramouli


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. ...மேலும் வாசிக்க

While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. What to say about Sivaji & TMS combination! Just out of the world experience!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. ...மேலும் வாசிக்க

While the ‘westernized’ version of the song is good, it lacks the devotional feel inherent in ‘MS version’. What to say about Sivaji & TMS combination! Just out of the world experience!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க