பதிவர்
D. Chandramouli


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Rightly the court stopped the congregation planned by this Swamiji. See how Baba Ramdev has created a mini ...மேலும் வாசிக்க

Rightly the court stopped the congregation planned by this Swamiji. See how Baba Ramdev has created a mini empire that could challenge the decades old Nestles and Levers – smooth transition from Yoga to Big Business just in a couple of years!! Somehow I cannot accept any of the present Swamijis. For me, ‘Maha Periva’ was the last saint that our generation knew of.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Rightly the court stopped the congregation planned by this Swamiji. See how Baba Ramdev has created a mini ...மேலும் வாசிக்க

Rightly the court stopped the congregation planned by this Swamiji. See how Baba Ramdev has created a mini empire that could challenge the decades old Nestles and Levers – smooth transition from Yoga to Big Business just in a couple of years!! Somehow I cannot accept any of the present Swamijis. For me, ‘Maha Periva’ was the last saint that our generation knew of.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க