பதிவர்
D. Chandramouli


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Kamaraj was the last statesman of Tamil Nadu, who thought about future generations.மேலும் வாசிக்க

Kamaraj was the last statesman of Tamil Nadu, who thought about future generations.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Kamaraj was the last statesman of Tamil Nadu, who thought about future generations.மேலும் வாசிக்க

Kamaraj was the last statesman of Tamil Nadu, who thought about future generations.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I too like these songs more for the tune than for the meaning of the lyrics which obviously I ...மேலும் வாசிக்க

I too like these songs more for the tune than for the meaning of the lyrics which obviously I cannot understand. However, I rate highly songs from the old movie ‘Madhumathi’ and the song like ‘Chaudhvin Ka Chand Ho’ – lovely melodies.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I too like these songs more for the tune than for the meaning of the lyrics which obviously I ...மேலும் வாசிக்க

I too like these songs more for the tune than for the meaning of the lyrics which obviously I cannot understand. However, I rate highly songs from the old movie ‘Madhumathi’ and the song like ‘Chaudhvin Ka Chand Ho’ – lovely melodies.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க