பதிவர்
D. Chandramouli


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Just a correction. The magazine ‘Kanimozhi’ should read ‘Kanaiyazhi’.மேலும் வாசிக்க

Just a correction. The magazine ‘Kanimozhi’ should read ‘Kanaiyazhi’.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Just a correction. The magazine ‘Kanimozhi’ should read ‘Kanaiyazhi’.மேலும் வாசிக்க

Just a correction. The magazine ‘Kanimozhi’ should read ‘Kanaiyazhi’.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
In the 1960s, when I was working in TAFE Sembiam, Balakumar joined the firm. He was sitting just ...மேலும் வாசிக்க

In the 1960s, when I was working in TAFE Sembiam, Balakumar joined the firm. He was sitting just behind me. He was the one who introduced me to the ‘last pakkam’ of magazine ‘Kanimozhi’. I remember he was a strongly-opinionated person on issues dear to him. During those days, I was hooked to Jayakanthan’s writings. Once Balakumar wrote a humorous poem narrating the quality of tea served from Simpsons’ Canteen. I never imagined that Balakumar would rise to such great heights in life. Alas, having moved abroad, I could speak to him on phone only once in the last three decades. May his soul rest in peace.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
In the 1960s, when I was working in TAFE Sembiam, Balakumar joined the firm. He was sitting just ...மேலும் வாசிக்க

In the 1960s, when I was working in TAFE Sembiam, Balakumar joined the firm. He was sitting just behind me. He was the one who introduced me to the ‘last pakkam’ of magazine ‘Kanimozhi’. I remember he was a strongly-opinionated person on issues dear to him. During those days, I was hooked to Jayakanthan’s writings. Once Balakumar wrote a humorous poem narrating the quality of tea served from Simpsons’ Canteen. I never imagined that Balakumar would rise to such great heights in life. Alas, having moved abroad, I could speak to him on phone only once in the last three decades. May his soul rest in peace.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க