பதிவர்
Bose


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
Hi Sir, Please check this article too… http://www.nisaptham.com/2018/10/blog-post_10.htmlமேலும் வாசிக்க

Hi Sir,
Please check this article too…
http://www.nisaptham.com/2018/10/blog-post_10.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hi Sir, Please check this article too… http://www.nisaptham.com/2018/10/blog-post_10.htmlமேலும் வாசிக்க

Hi Sir,
Please check this article too…
http://www.nisaptham.com/2018/10/blog-post_10.html


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Finance bill for 2014: defense: equipment of the forces and technological excellence of the defense industries “(in French) Senate ...மேலும் வாசிக்க

Finance bill for 2014: defense: equipment of the forces and technological excellence of the defense industries “(in French) Senate of France, 21 November 2013. Retrieved 2 July 2014.” Before taking into account the draft LPM, the The total cost of the program for the State was € 45.9 billion 2013. The unit cost (excluding development costs) of € 74 million for the Rafale B (for 110 aircraft) of € 68.8 million for the Rafale C (for 118 aircraft) and € 79 million for the Rafale M ( for 58 aircraft). ”
Translated: Before taking into account the draft Trademark Law, the total cost of the program for the state was 45.9 billion € 2013. Unit cost (excluding development costs) of € 74M 2013 for the Rafale B (110 aircraft) € 68.8M 2013 for the Rafale C (for 118 aircraft) and € 79m 2011 for the Rafale M (58 aircraft). ”

Above the details from Wikipedia in which the higher end model costs 74m Euros which is 628Cr indian rupees. If the govt says 1600Cr per flight then what kind of additional fittings they are going to fix in these 36 aircrafts? 1000Cr worth of what?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Finance bill for 2014: defense: equipment of the forces and technological excellence of the defense industries “(in French) Senate ...மேலும் வாசிக்க

Finance bill for 2014: defense: equipment of the forces and technological excellence of the defense industries “(in French) Senate of France, 21 November 2013. Retrieved 2 July 2014.” Before taking into account the draft LPM, the The total cost of the program for the State was € 45.9 billion 2013. The unit cost (excluding development costs) of € 74 million for the Rafale B (for 110 aircraft) of € 68.8 million for the Rafale C (for 118 aircraft) and € 79 million for the Rafale M ( for 58 aircraft). ”
Translated: Before taking into account the draft Trademark Law, the total cost of the program for the state was 45.9 billion € 2013. Unit cost (excluding development costs) of € 74M 2013 for the Rafale B (110 aircraft) € 68.8M 2013 for the Rafale C (for 118 aircraft) and € 79m 2011 for the Rafale M (58 aircraft). ”

Above the details from Wikipedia in which the higher end model costs 74m Euros which is 628Cr indian rupees. If the govt says 1600Cr per flight then what kind of additional fittings they are going to fix in these 36 aircrafts? 1000Cr worth of what?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க