பதிவர்
Balasubramaniam G.M


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
உபநிஷத்துகள் பற்றி அறிய கணினியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தேன் 108 உபநிஷத்துகள் இருக்கின்றனவாமேஇந்த ஐத்ரேய உபநிஷத்தின்காலம் 14ம்நூற்றாண்டு என்று வாசித்தநினைவு பெரும்பாலும்புரியவில்லை ...மேலும் வாசிக்க

உபநிஷத்துகள் பற்றி அறிய கணினியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தேன் 108 உபநிஷத்துகள் இருக்கின்றனவாமேஇந்த ஐத்ரேய உபநிஷத்தின்காலம் 14ம்நூற்றாண்டு என்று வாசித்தநினைவு பெரும்பாலும்புரியவில்லை

LikeLike


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க