பதிவர்
Antony


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
I don’t understand your logic for opposing Kamal for his private life whereas you praise an actor who snatched ...மேலும் வாசிக்க

I don’t understand your logic for opposing Kamal for his private life whereas you praise an actor who snatched the wife of another???


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I don’t understand your logic for opposing Kamal for his private life whereas you praise an actor who snatched ...மேலும் வாசிக்க

I don’t understand your logic for opposing Kamal for his private life whereas you praise an actor who snatched the wife of another???


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க