பதிவர்
மெய்ப்பொருள்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை என்று சொன்னது பெர்னார்டு ஷா இல்லை All the world’s a stage, And all ...மேலும் வாசிக்க

இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை என்று சொன்னது பெர்னார்டு ஷா இல்லை

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts .
from -.As you Like It
Shakespeare


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை என்று சொன்னது பெர்னார்டு ஷா இல்லை All the world’s a stage, And all ...மேலும் வாசிக்க

இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை என்று சொன்னது பெர்னார்டு ஷா இல்லை

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts .
from -.As you Like It
Shakespeare


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பெண்கள் சம்ஸ்க்ரிதம் பேசா விட்டால் என்ன மொழியில் பேசினார்கள் ? பிராகிருதம் . இது பேச்சு மொழிக்கு பெயர் . பிராகிருதம் என்று மூன்று ...மேலும் வாசிக்க

பெண்கள் சம்ஸ்க்ரிதம் பேசா விட்டால் என்ன மொழியில் பேசினார்கள் ?
பிராகிருதம் . இது பேச்சு மொழிக்கு பெயர் .
பிராகிருதம் என்று மூன்று மொழிகள் இருந்தன என தெரிகிறது .

வேத காலத்தில் சம்ஸ்க்ரிதம் தெரிந்த பெண்களும் இருந்தனர் .
அது போல வேதத்தில் பிராமணர் அல்லாதவர்களும் வருகிறார்கள் .
விஸ்வாமித்திரர் அரசனாக இருந்தவர் .
வால்மீகி வேடனாக இருந்தவர் .
வேதத்தை தொகுத்த வியாசர் மீனவ பெண்ணிடம் பிறந்தவர்

LikeLike


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கூவாமல் கூவும் கோகிலம் !மேலும் வாசிக்க

கூவாமல் கூவும் கோகிலம் !


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கூவாமல் கூவும் கோகிலம் !மேலும் வாசிக்க

கூவாமல் கூவும் கோகிலம் !


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க