பதிவர்
புது வசந்தம்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
ஆகா, என்ன ஒரு அருமையான திட்டம், ஒரு குடியரசு இப்படித்தான் மக்களுக்காக சிந்திக்க வேண்டும். பணமதிப்பிழப்பு என்னும் ஏமாற்று வித்தையின் தொடர்ச்சி. 70 ஆண்டு ...மேலும் வாசிக்க

ஆகா, என்ன ஒரு அருமையான திட்டம், ஒரு குடியரசு இப்படித்தான் மக்களுக்காக சிந்திக்க வேண்டும்.
பணமதிப்பிழப்பு என்னும் ஏமாற்று வித்தையின் தொடர்ச்சி. 70 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த கட்சி சரியாக ஆட்சி செய்யவில்லை, ஆட்சி செய்ய தெரியவில்லை என இதன் மூலம் நிரூபணமாகிறது.
உங்கள் gmailid க்கு இது (பணமதிப்பிழப்பு ) சார்ந்த ஒரு பதிவை அனுப்பியுள்ளேன். உங்கள் கருத்தை அறிந்தபின் என் முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட வேண்டும் என காத்திருக்கிறேன்.

நன்றியுடன்.
புது வசந்தம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆகா, என்ன ஒரு அருமையான திட்டம், ஒரு குடியரசு இப்படித்தான் மக்களுக்காக சிந்திக்க வேண்டும். பணமதிப்பிழப்பு என்னும் ஏமாற்று வித்தையின் தொடர்ச்சி. 70 ஆண்டு ...மேலும் வாசிக்க

ஆகா, என்ன ஒரு அருமையான திட்டம், ஒரு குடியரசு இப்படித்தான் மக்களுக்காக சிந்திக்க வேண்டும்.
பணமதிப்பிழப்பு என்னும் ஏமாற்று வித்தையின் தொடர்ச்சி. 70 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த கட்சி சரியாக ஆட்சி செய்யவில்லை, ஆட்சி செய்ய தெரியவில்லை என இதன் மூலம் நிரூபணமாகிறது.
உங்கள் gmailid க்கு இது (பணமதிப்பிழப்பு ) சார்ந்த ஒரு பதிவை அனுப்பியுள்ளேன். உங்கள் கருத்தை அறிந்தபின் என் முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட வேண்டும் என காத்திருக்கிறேன்.

நன்றியுடன்.
புது வசந்தம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க