பதிவர்
புது வசந்தம்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
மக்கள் நலன் என்றெல்லாம் இனி ஒன்றும் இருக்காது. கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என்பது இனி ரத்தக்கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என ஆகும். ஜனநாயகம் இனி மெல்ல ...மேலும் வாசிக்க

மக்கள் நலன் என்றெல்லாம் இனி ஒன்றும் இருக்காது. கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என்பது இனி ரத்தக்கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என ஆகும். ஜனநாயகம் இனி மெல்ல அல்ல வேகமாகவே சாகும். இன்றில்லா விட்டாலும் நாளையாவது மாறும் அல்லவா ? ஆம், ரத்தகறையாக…
வலிக்குது, வருங்காலத்துக்கு என்ன மாதிரியான சமுகத்தை விட்டு வைக்க போகிறோம். 67 உயிர்கள் பலி போனதாக சொல்கிறார்கள். சில சடலங்களை வேறு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி விட்டதாக நண்பர் ஒருவர் தெரிவிக்கிறார். இறந்து போன உயிர்களின் வலி அறியாமல் அதற்கும் சிலர் நியாயம் மற்றும் மதச்சாயம் பூசுகிறார்கள்.
ஒரு வேளை உணவுக்கு வழி இல்லாமல் மக்கள் வாழும் நாட்டில் Fitness challenge என்ற கேலி கூத்தில் பிரதமரும் ஈடுபடுகிறார், வெட்ககேடு.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மக்கள் நலன் என்றெல்லாம் இனி ஒன்றும் இருக்காது. கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என்பது இனி ரத்தக்கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என ஆகும். ஜனநாயகம் இனி மெல்ல ...மேலும் வாசிக்க

மக்கள் நலன் என்றெல்லாம் இனி ஒன்றும் இருக்காது. கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என்பது இனி ரத்தக்கறை படிந்த ஆட்சியாளர்கள் என ஆகும். ஜனநாயகம் இனி மெல்ல அல்ல வேகமாகவே சாகும். இன்றில்லா விட்டாலும் நாளையாவது மாறும் அல்லவா ? ஆம், ரத்தகறையாக…
வலிக்குது, வருங்காலத்துக்கு என்ன மாதிரியான சமுகத்தை விட்டு வைக்க போகிறோம். 67 உயிர்கள் பலி போனதாக சொல்கிறார்கள். சில சடலங்களை வேறு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி விட்டதாக நண்பர் ஒருவர் தெரிவிக்கிறார். இறந்து போன உயிர்களின் வலி அறியாமல் அதற்கும் சிலர் நியாயம் மற்றும் மதச்சாயம் பூசுகிறார்கள்.
ஒரு வேளை உணவுக்கு வழி இல்லாமல் மக்கள் வாழும் நாட்டில் Fitness challenge என்ற கேலி கூத்தில் பிரதமரும் ஈடுபடுகிறார், வெட்ககேடு.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க